8กฎเหล็ก!!! DSI ยกมาตรการจัดการธรรมกายใครยังไม่รู้อ่านด่วน...จะได้ตาสว่างสักที!?! (รายละเอียด)

จากกรณีที่มีประกาศใช้ ม.44 ในพื้นที่บริเวณวัดพระธรรมกายตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.60 ที่ผ่านมา ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่สร้างความลำบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปปฏิบัติงานมากมาย ทั้งเรื่องการขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบริเวณวัด รวมไปถึงการปะทะกันของเจ้าหน้าที่ พระและศิษย์วัดจนทำให้มีผู้บาดเจ็บไปหลายราย ... ความวุ่นวายยังไม่จบลงไปเพียงแค่นั้น เมื่อมีการสังเวยชีวิต จากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งก็ได้มีการโยงใยเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป

 

 

 

ด้านดีเอสไอได้ออกหมายเรียก ผู้ที่มีพฤติกรรมขัดขวางและปลุกระดมในพื้นที่ประกาศมาตรา 44 ประกอบด้วย 1.นายอัยย์ เพชรทอง 2.นางกชกร ไชยวาน และ 3.นายพยุง อุณหิต โดยกำหนดให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 3 มี.ค.60 หากไม่มารายงานตัวก็จะแจ้งความไปที่สถานีตำรวจเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ส่วนกรณีที่พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ที่ไม่มารายงานตัวตามหมายเรียก ทางเจ้าหน้าที่จะไม่ออกคำสั่งเรียกอีก ถ้าพบเจอที่ไหนสามารถเข้าจับกุมได้เลย


ล่าสุด ทางเพจเฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกมาโพสต์ภาพเกี่ยวกับมาตรการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฏหมาย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีคำสั่งมาตรการ ดังนี้
1.ควบคุมการเข้าหรือออกในพื้นที่
2.สั่งให้บุคคลใดออกจากพื้นที่ภายในเวลาที่กำหนดหรือสั่งให้บุคคลใดเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือดูแลความปลอดภัย หรือให้งดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือขัดขวางการปฏบิติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
3.ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวหรือให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
4.จับกุมตัวบุคคลที่กระทำความผิดอาญาซึ่งหน้า และควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
5.ดำเนินการเพื่อควบคุมระบบสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสาร การใช้อากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนกำหนดมาตรการและดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือดูแลความปลอดภัย
6.เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดเพื่อตรวจค้น รวมตลอดทั้งค้นตัวบุคคลและยานพาหนะ
7.รื้อถอน ทำลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดกั้น
8.ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นตามสมควรแก่กรณี
อย่างไรก็ตาม ทางดีเอสไอ ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ใดขัดขวางหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนี้ ให้ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรียบเรียง ธิดารัตน์

ขอบคุณที่มา DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ


HASTAG : 8กฎเหล็ก  พระสนิทวงศ์  ดีเอสไอ  วัดพระธรรมกาย  ธัมมชโย 

ติดตามข่าวอื่นๆ