คำศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งด่านขุนทด!! เผย "สุดยอดคาถา" ที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมขณะหลับตาภาวนาในสมาธิ!!

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สมัยบวชเรียนใหม่ ๆ ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ นครราชสีมา (บางตำรากล่าวว่า เมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ก่อน แล้วหลวงพ่อคงจึงนำไปฝากไว้กับหลวงพ่อแดง) ซึ่งหลวงพ่อแดงเป็นพระนักปฏิบัติด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระอย่างเคร่งครัด และท่านได้พาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคง พุทธสโร โดยให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกรรมฐาน

หลวงพ่อคงเน้นเรื่องการมี สติระลึกรู้และพิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ และให้เกิดความรู้เท่าทันในอารมณ์นั้น  เช่น  เมื่อเกิดอารมณ์ หลงท่านให้พิจารณาว่า

อนิจจัง-ไม่เที่ยง ทุกขัง-เป็นความทุกข์ อนัตตา-ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนาม จึงมิใช่ของเราและของเขา

และท่านได้ให้แนวทางพิจารณา ๕ ประการ คือ

พิจารณาว่า ความเกิดเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความเกิดนี้ได้

พิจารณาว่า ความแก่เป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความแก่นี้ได้

พิจารณาว่า ความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความเจ็บนี้ได้

พิจารณาว่า ความตายเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความตายนี้ได้

พิจารณาว่า เรามีกรรมเป็นเรื่องธรรมดา เรามีกรรมเป็นของตนเอง เรากระทำความดีจักได้ดี เรากระทำความชั่วจักได้ชั่ว

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ส่วนพระกรรมฐานนั้น หลวงพ่อคงได้สอนให้หลวงพ่อคูณใช้หมวดอนุสติ โดยดึงเอาวิธีกำหนด ความตายเป็นอารมณ์ เรียกว่า มรณสติเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทัน ไม่หลงใหลในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ประมาทในความโลภ ความโกรธ และความหลง กำหนดลมหายใจเข้า-ออก ทำจิตให้เกิดสัมมาสมาธิ เรียกว่า อานาปานสติ

และนั่นก็เป็นที่มาของคาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิ คือ

เวลาหายใจเข้า...ให้บริกรรมว่า ตาย

เวลาหายใจออก...ให้บริกรรมว่า แน่

เป็น ตายแน่...ตายแน่...ตายแน่...ไปเรื่อยๆ จะรู้สึกสบาย จิตสงบ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


ที่มา : http://th.wikipedia.org

ณัฐวุฒิ/สำนักข่าวทีนิวส์ : รายงาน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน


HASTAG : บริกรรม  หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 

ติดตามข่าวอื่นๆ