"พิเชฐ" ตั้ง "ณัฐพล" นั่งคุมดีป้า หน่วยงานใหม่เอี่ยมสังกัดดีอี หวังเป็นทัพหน้าปรับเปลี่ยนประเทศสู่สังคมดิจิทัล

วันนี้ ( 1 มี.ค.)   รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวานนี้ ( 28 ก.พ.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ดีป้า เป็นหน่วยงานใหม่ล่าสุดภายใต้กระทรวงดิจิทัลฯ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เป็นสังคมดิจิทัล 

 

ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดีป้า ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะทุกวันนี้ โลกได้เข้าสู่ระบบและเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระบวนการผลิต  การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวางรากฐานดิจิทัลให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ด้วยดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและจีดีพีของประเทศเติบโตปีละ 5% อย่างไรก็ตามวิสัยทัศน์ ที่ถือเป็นหลักยึดในการทำงานคือ Value people first คือการจะทำอะไรก็ตามประชาชนสำคัญที่สุด ดังนั้นการปรับเปลี่ยนหรือขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางใด ต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นอันดับแรก เพราะการขับเคลื่อนจะไปต่อไม่ได้เลย ถ้าขาดฟันเฟืองที่สำคัญคือ คน

 

 

สำหรับประวัติ  ดร.ณัฐพล จบปริญญาเอกและปริญญาโทด้านการจัดการการเงินการธนาคาร จาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ผ่านการทำงานหลายกระทรวง มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ผ่านการทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ SMEs รายสาขา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่างแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและจัดการนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และรองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

 


 

 

วิทย์ณเมธา  สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว


HASTAG : ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  กระทรวงดิจิทัลฯ  ไทยแลนด์ 4.0  พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  แต่งตั้ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ