เปิดประวัติ วัดพระธรรมกายในกรุงโตเกียว ธัมมชโยเคยยกระดับให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น (รายละเอียด)

 

การเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีในด้านพระพุทธศาสนาประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อครั้งที่มีพระภิกษุซึ่งเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)จากวัดพระธรรมกาย  ได้เดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 การเดินทางมาในครั้งนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณ(หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ได้เดินทางมาประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปแด่ “วัดโคคุไทจิ”  ในจังหวัดฮิโรชิม่าโดยมี “ท่านเจ้าอาวาสฟุคุฮะระ เทสิเกน” เป็นผู้รับมอบในครั้งนั้น
ต่อมาในปี พ.ศ.2534  พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ  ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)ให้เดินทางมาศึกษาต่อยังประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ในระดับปริญญาโท โดยศึกษาวิจัยด้านพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม ซึ่งในขณะนั้นเองก็ได้เช่าหอพักนักศึกษานานาชาติชื่อว่า “โซชิกะยะ” เขตเซตะกะยะ เป็นที่พักและใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ต่อมาเนื่องจากทางหอพักไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมจึงได้ย้ายมาจัดที่ห้องอาหารลานไทย ซึ่งเป็นร้านอาหารของชาวไทยที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์อยู่เป็นประจำ การจัดปฏิบัติธรรมทั้ง 2 ที่นี้มีทั้งกลุ่มนักเรียนไทย , แม่บ้านที่เป็นชาวไทยในญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกต้นเดือน ซึ่งในขณะนั้นมีพระมหาสมชาย  ฐานวุฑโฒ อยู่เป็นพระอาจารย์เพียงรูปเดียวเท่านั้น ในช่วงปีพ.ศ. 2537 – 2538  พระอาจารย์ท่านเทศน์สอนและแจ้งข่าวบุญเพื่อหาทุนทรัพย์ใช้ในการจัดหาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาโดยตลอด
 

 

จนในปี พ.ศ. 2539 ได้มีพระภิกษุเดินทางมาอยู่จำพรรษาเพิ่มอีก 3 รูป และได้เช่าอาคารชื่อว่าอิเดะโคะโปะ(Ideakoppo) เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดปฏิบัติธรรมและเป็นที่พักของคณะพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา  ซึ่งอยู่ที่ คิตะคุ อะคะบะเนะ ในจังหวัดโตเกียว และได้ทำการเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539  นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมในประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกซึ่งเป็นที่ที่สามารถรองรับสาธุชนได้มากขึ้น และได้มีการจัดสอนธรรมะทุกวันอาทิตย์ มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งสถานที่เริ่มคับแคบลงทางคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติธรรมจึงมีมติว่าจะต้องหาสถานที่เช่าใหม่ที่กว้างกว่านี้ในการทำงานพระพุทธศาสนา และหลังจากนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 จึงได้เช่าสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งแรกมากนัก เป็นอาคารชื่อว่า คาเนะโกะ ซึ่งมีขนาดกว้างขวางและใหญ่กว่าเดิมสามารถรองรับสาธุชนได้กว่า 100 ท่าน  และได้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 นี้จัดงานบุญและปฏิบัติธรรมมาอย่างตลอดต่อเนื่อง      มีการเทศน์สอนและปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ทำให้มีสาธุชนเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทำให้สาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมมากันจนแน่นเต็มห้องปฏิบัติธรรม ทำให้ในการจัดงานบุญใหญ่แต่ละครั้งจึงต้องจัดงานนอกสถานที่โดยเช่าสถานที่ของทางราชการชื่อว่า อะคะบะเนะคัยคัง ซึ่งเป็นหอประชุมใหญ่ในการจัดงาน ซึ่งงานบุญใหญ่แต่ละครั้งจะมีญาติโยมเดินทางมาบำเพ็ญบุญเป็นจำนวนมากกว่าพันคน จึงมีความคิดกันว่าจะต้องหาสถานที่ถาวรในการสร้างวัดในประเทศญี่ปุ่นขึ้นมา
 


 

หลังจากนั้น ญาติโยมสาธุชนต่างเรียกร้องให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ถาวรที่ไม่ต้องเช่าอีก โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  และจากความร่วมแรงร่วมใจของทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยกันสนับสนุน ในที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543จึงได้จัดซื้ออาคารพาณิชย์ 6 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีต ซึ่งมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 1,400  ตารางเมตร อยู่ที่เขตอะระคะวะ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว และได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารให้เหมาะในการใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม
จึงได้กลายมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 3  ซึ่งได้จัดพิธีเปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2543 โดยได้รับเกียรติจากอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมของประเทศไทย คุณนงนุช อิงคะวะระ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจาก หัวหน้าของหมู่บ้านเขตอะระคะวะมาเป็นตัวแทนของชาวญี่ปุ่นในการกล่าวคำแสดงความยินดีและเป็นประธานเปิดงานด้วย โดยศูนย์ปฏิบัติแห่งที่ 3 นี้ มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า (KOKUSAIHOSHINMEISOU CENTER)”   มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “DHAMMAKAYA MEDITATION CENTER OF JAPAN” แต่จะเป็นที่รู้จักของชาวไทยในชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว”
ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2545 ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรศาสนาโดยได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดโตเกียว ทำให้ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการและเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากทางหน่วยงานราชการเพราะด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของสาธุชน และคณะพระภิกษุสงฆ์ โดยใช้ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า(SHUKYOHOJIN THAIKOKUDHAMMAKAI JIIN)” ซึ่งเป็นการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น


ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เมตตาให้ยกระดับให้สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใช้ชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติธรรม”นำหน้าและเป็นสถานปฏิบัติธรรมถาวรในประเทศญี่ปุ่น  ให้เปลี่ยนเป็น”วัดพระธรรมกาย” นำหน้าแทน จึงได้ใช้ชื่อเป็น  “วัดพระธรรมกายโตเกียว”  จนถึงปัจจุบันนี้


เมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นปักหลักในประเทศญี่ปุ่นแล้ว สาธุชนที่อาศัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เช่าสถานที่เพื่อจัดงานบูชาข้าวพระพุทธเจ้าทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยนิมนต์พระภิกษุมาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำ จนกระทั่งสาธุชนต่างมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่องๆ รวมทั้งจำนวนสาธุชนที่มาร่วมงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ประชุมกันเรื่องการสร้างวัดในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่
 ในปัจจุบันนี้ซึ่งมีวัดสาขาของวัดพระธรรมกายดังนี้คือ
วัดพระธรรมกายโอซาก้า เปิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2543
วัดพระธรรมกายนางาโน่ เปิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
วัดพระธรรมกายโทชิหงิ เปิดเมื่อวันที่  เมษายน 2547
วัดพระธรรมกายคานากาว่า เปิดเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2547
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ เปิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549
วัดภาวนาไซตะมะ เปิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2551
วัดภาวนายามานาชิ เปิดเมื่อวันที่12 กรกฏาคม 2552
วัดภาวนานาโกย่า เปิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554
วัดพระธรรมกายกุมมะ เปิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมทุกวันอาทิตย์มีดังนี้
10:00 พิธีตักบาตร
10:20 อาราธนาศีล, สวดมนต์
11:30 ปฏิบัติธรรมช่วงเช้า
13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
14:15 ฟังธรรม, ปล่อยปลา(เฉพาะอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)
15:45 ปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย
16:30 เสร็จสิ้นพิธีกรรม

นอกจากนี้เพจเฟสบุคของทางวัดพระธรรมกายใรประเทศญี่ปุ่น ยังได้มีการโพสต์ภาพกิจกรรมภายใรวัดในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

 

 

CR.dhammakaya-japan

เรียบเรียง : articha


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อาทิชา พึ่งสมศักดิ์


HASTAG : ในญี่ปุ่น  ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ประวัติ  วัดพระธรรมกาย  ธัมมชโย 

ติดตามข่าวอื่นๆ