ผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะได้ใส่…!!! เผยโฉมหน้า 9 สาวงาม ผู้เคยสวมชุดมหาลดาปสาธน์…ในงานทอดกฐินวัดพระธรรมกาย(มีภาพ-รายละเอียด)

ชุดมหาลดาปสาธน์ ในงานทอดกฐินวัดพระธรรมกายถือเป็นชุดที่สร้างกระแสการพูดถึงมากที่สุดชุดหนึ่ง วัดธรรมกายเชื่อว่าเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์เป็นเหมือนดังชุดตัวอย่างของนางวิสาขามหาอุบาสิกาในครั้งพุทธกาล

เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ เป็นเครื่องประดับรูปนกยูง ที่มีนกยูงสถิตอยู่บนศีรษะ เหมือนยืนรำแพนและมีขนปีกทิ้งลงมาคลุมไปจนถึงหลังเท้า ประกอบด้วยเพชร 4 ทะนาน แก้วมุกดา 11 ทะนาน แก้วประพาฬ 20 ทะนาน แก้วมณี 33 ทะนาน ใช้เงินแทนด้าย ลูกดุมทำด้วยทอง มีมูลค่าถึง 90 ล้านกหาปณะ คิดเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันหลายพันล้านบาท

ผู้ที่จะใช้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ซึ่งมีน้ำหนักมากนี้ได้ นอกจากมีทรัพย์มากแล้ว ยังต้องมีบุญด้วย เหมือนนางวิสาขาที่มีกำลังเท่ากับช้าง 5 เชือก

จุดประสงค์ที่วัดพระธรรมกายสร้างเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์จำลองนั้น ก็เพื่อสาธิตให้ประชาชนได้เห็นอานิสงส์การถวายผ้าไตรจีวรในวันทอดกฐิน และเป็นพุทธศิลป์ที่งดงาม

และทีนี้เราจะพามาชม 9 สาวงามมีบุญ ตามวิถีคติของวัดพระธรรมกาย จนมีโอกาสได้ใส่ชุดมหาลดาปสาธน์ ซึ่งภายในเว็บไซต์ของวัดได้นำเสนอเอาไว้ เริ่มจากคนแรก ผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2548 จนถึงคนสุดท้าย ปี พ.ศ. 2557

ภาพผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ในพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย

ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2548 – 2549

กัลฯ ชนันภรณ์ รสจันทร์

 

ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ.2550

กัลฯ ศศินา วิมุตตานนท์

 

ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2551

กัลฯ วราลักษณ์ วาณิชย์กุล

 

ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2552

กัลฯ พิมพวรรณ บรรจงศิริ


ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2553

กัลฯ ปูชิตา สุขีวัฒนา

 

ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2554

กัลฯ นาตาลี เจอร์ดี้

 

ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2555

กัลฯ พญ.กีรติกานต์ ลำดับวงศ์

 

ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2556

กัลฯ กัลยา ปัญญาสกุลวงศ์

 

ผู้มีบุญสวมชุดมหาลดาปสาธน์ ประจำปี พ.ศ. 2557

กัลฯ ลลิตภัทร เจนจบ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม: แม่จ้าวว!!! ชุดนกยูง ของ "ศศินา" มูลค่ามหึมา...หลายพันล้านบาท บอกเลยบุญไม่ถึงไม่ได้ใส่ !?! (รายละเอียด)

เรียบเรียง PAtong


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ


HASTAG : ทอดกฐินวัดพระธรรมกาย  ศศินา  ชุดมหาลดาปสาธน์  ธรรมกาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ