เล่นกับใครไม่เล่น !!! “ทนายสงกานต์” โพสต์แก้เผ็ดแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ที่บอกเลยว่าโคตรเด็ด รู้ไว้ก่อนสาย (รายละเอียด)

ถือได้ว่าช่วงนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ที่ตอนนี้นั้น เกิดปัญหาขึ้นให้เราได้ติดตามกันมากมายและบ่อยครั้ง ยิ่งเรื่องราวที่แท็กซี่ปฎิเสธผู้โดยสาร โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา ล่าสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทนายความสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ได้ออกมาให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อว่า สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ โดยระบุข้อความว่า
" เคล็ด(ลับ)ผู้โดยสารต้องรู้เท่าทันไม่ต้องกลัวโชเฟอร์แท็กซี่!!..ปัญหาเรื่องรถยนต์แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารนั้น ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันๆ ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารอย่างมากซึ่งถ้าในเวลาจำเป็นเร่งด่วนหรือเร่งรีบแล้วนั้นถ้าโชเฟอร์แท็กซี่ปฏิเสธอาจส่งผลให้เราได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ถ้าโชเฟอร์แท็กซี่จะไม่รับผู้โดยสารแล้วนั้นก็ไม่สมควรที่จะเปิดไฟว่าว่างในขณะขี่ขับบนท้องถนนหรือหยุดสอบถามผู้โดยสารที่โบกเรียกรถ
แท็กซี่ เพราะหากโชเฟอร์แท็กซี่หยุดรถแล้วสอบถามผู้โดยสารแล้วปรากฏว่าภายหลังโชเฟอร์แท็กซี่นั้นได้ปฏิเสธการรับผู้โดยสารไปส่งณ.ที่หมายนั่นหมายถึงความผิดนี้ได้สำเร็จแล้ว!!! ปัญหาที่เราพบเจอในแต่ละวันๆหลังจากที่โชเฟอร์แท็กซี่มักจะอ้างและปฏิเสธกับเราเสมอๆมีดังต่อไปนี้
1. กลัวจะส่งรถไม่ทัน
2. แก๊สหมด
3. ขอเหมาจ่ายได้ไหม?กดมิเตอร์ไปไม่คุ้ม
4.ระยะทางไกลกลัวว่าจะกลับมารับลูก,หรือรับเมียหรือ รับแม่ไม่ทันและเหตุผลอื่นๆ108 พันประการข้อยกเว้น กรณีที่โชเฟอร์แท็กซี่สามารถปฏิเสธได้
    1.บุคคลหรือผู้โดยสารที่จะว่าจ้างให้ไปส่งณ.ที่หมายนั้นมีลักษณะไม่น่าไว้วางใจเกรงว่าเกิดภยันตราย
    2.สถานที่ที่จะไปส่งนั้นเป็นลักษณะสถานที่ๆเปลี่ยวและอาจเกิดภยันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทั้งนี้ หากโชเฟอร์แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารนั้นก็มีเพียงโทษปรับไม่เกิน1,000บาท(หนึ่งพันบาท) " พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 57 จัตวา บทลงโทษ“ผู้ขับรถยนต์สาธารณะปฏิเสธไม่รับจ้าง บรรทุกคนโดยสาร มีโทษปรับไม่เกิน1,000 บาท "
สำหรับหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมการขนส่งทางบกและกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการตามกฏหมายเช่นปรับและ
บันทึกประวัติโชเฟอร์taxi

 

 

 

พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พุทธศักราช 2522
ลักษณะ 12รถแท็กซี่
มาตรา 93 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารเว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสารในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดย สารวิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาตรา 94 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ในการนับจำนวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจำนวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคนมาตรา 95 ห้ามมิให้ผู้ใด

 (1) เรียกให้คนขึ้นรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่ก่อความรำคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น
 (2) ต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของ
ของคนนั้นเพื่อให้คนขึ้นรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่ง
มาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บค่า
โดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่
ลักษณะและวิธีการใช้มาตรแท็กซี่ให้เป็นไปตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 97 คนโดยสารต้องชำระค่าโดยสารตาม
อัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่


(เกิดเหตุ)รีบโทรศัพท์กดเบอร์1584ให้แจ้งรายละเอียดตั้งแต่พฤติการณ์วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ป้ายทะเบียนรถ สีรถ กระทั่ง ชื่อ และ นามสกุล ของโชเฟอร์แท็กซี่ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์ สาธารณะกรณีที่ผู้ขับรถกระทำความผิดซ้ำซากโดยเฉพาะ 3 ข้อหา หลัก คือ
1.ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร หรือ (ไม่กดมิเตอร์)
2.ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร และ
3.ไม่ส่งคนโดยสารตามที่ตกลง ดังนี้

กระทำผิด(ครั้งที่ 1 ) ปรับ
กระทำผิด(ครั้งที่ 2) ปรับ และพักใช้ 7 วัน
กระทำผิด(ครั้งที่ 3) ปรับ และพักใช้ 15 วัน
กระทำผิด(ครั้งที่ 4) ปรับ และพักใช้ 30 วัน
กระทำผิด(ครั้งที่ 5) เป็นต้นไป ปรับ และพักใช้ 6 เดือน
หมายเหตุ เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของท่านมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์
เรียบเรียง : Nisa T-NEWS
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วรรณนิศา วิเชียรชม


HASTAG : สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์  กฏหมาย  แท็กซี่ 

ติดตามข่าวอื่นๆ