สองดวงใจเพือปวงประชา"เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็น พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของราษฎรทุกขณะ"รับสั่งจากพระทัยสมเด็จพระราชินี

             “ความรัก” เป็นปรากฏการณ์แห่งหัวใจที่น่าฉงนยิ่ง...ความรักเป็นนามธรรมแต่กลับรู้สึกและสัมผัสได้...ไร้ซึ่งตัวตนแต่กลับเปี่ยมพลังมหาศาล...
พระราชดำรัสบางตอนดังต่อไปนี้ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้ไม่อาจตวงวัดปริมาตรและไม่อาจนับปริมาณได้ว่าแฝงจำนวน “ความรัก” อยู่มากเพียงใดแต่ทุกถ้อยความในพระราชดำรัสล้วนมีความหมายเฉกเช่นเดียวกันนั่นคือ... “ความจงรักภักดี” และ “ความห่วงใยผูกพัน” ที่ทรงมีต่อพระองค์ท่าน..มากมายเหลือเกิน

              นอกจากนี้พระราชดำรัสดังกล่าวยังเป็นเครื่องบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วย “ความรัก-ความห่วงใย” ที่ “ในหลวง” และ “สมเด็จพระราชินี” ทรงมีต่อพสกนิกรไทย... และทั้งสองพระองค์ก็ทรงแปร “ความรัก-ความห่วงใย” นั้นให้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อทรงนำมาใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นไปเพื่อ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ดัง พระปฐมบรมราชโอการนั้นเอง

           ...เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของราษฎรทุกขณะ
ทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆ ทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนต้องระวังให้ดี เป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำ พวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วย...

            ...ก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ข้อสำคัญรับสั่งว่าต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของราษฎร ให้เขามีความสนิทสนมที่ราษฎรจะออกปากเล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้ และพระองค์ท่านก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างทำให้ข้าพเจ้ารู้จักการทำตนใกล้ชิดกับราษฎร เช่นเวลามีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรไม่โปรดทรงยืนทรงถือขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค้ำผู้เฒ่าผู้แก่จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมาแม้จะเป็นตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตาม...

          ...พระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดจริงๆประชาชนมักจะมองพระมหากษัตริย์ดังพ่อของแผ่นดินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนักเพราะประชาชนได้พิจารณาเราในฐานะเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดินดังนั้นเราจึงอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับประชาชน...


จินต์จุฑา  ..รายงาน

จากหนังสือ 70ปีรักแท้ของในหลวงและพระราชินี โดย สุวิสุทธิ์

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือได้ทาง Line ID : @gppbook / FB : Gppbook

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 525 4242 ต่อ 201-202


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : พระบาทสมเด็จพระปรมิน  70ปีแห่งรัก  70ปีแห่งรักแท้ของในหลวงและพระราชินี  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ติดตามข่าวอื่นๆ