สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ ประชาชนคิดเห็นอย่างไร ต่อกรณีวิศวกรยิงเด็ก ม.4 เสียชีวิต!! (รายละเอียด)

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง" พฤติกรรมของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้" จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,129 คน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็น และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 75.02 มองวัยรุ่น เป็นวัยที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากสังคมไทยมีสิ่งมอมเมา ยั่วยุจำนวนมากโดยเฉพาะอิทธิพลจากสื่อต่างๆ ขณะที่ ร้อยละ 85.65 เป็นห่วงการใช้ความรุนแรงในสังคมของวัยรุ่น,ร้อยละ 83.17 ห่วงเรื่องการมั่วสุม สุรา ยาเสพติด, ร้อยละ 78.74 ห่วงเรื่องมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ ร้อยละ 69.62 ห่วงการใช้สื่อโซเชียล (คลิกอ่าน : โพลหนุน "พล.อ.ประยุทธ์"นั่งหัวโต๊ะนำปรองดอง เชื่อประเทศสงบสุข)

ขณะเดียวกันประชาชน ร้อยละ 84.06 มอง กรณีข่าววิศวกรยิงเด็ก ม.4 ว่า การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงนำมาซึ่งความสูญเสีย เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมไทย,ร้อยละ 75.20 การมีสติ รู้จักยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ และร้อยละ 73.60 สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทย ควรแก้ไขอย่างจริงจัง


ทั้งนี้ ประชาชนมองว่า ร้อยละ 80.69 ระบุสาเหตุสำคัญของการใช้ความรุนแรงคือการขาดสติ ใจร้อน วู่วาม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ รองลงมา มีปัญหาครอบครัวไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี ร้อยละ 77.77 และ ร้อยละ 71.51 มองว่ามาจากสภาพแวดล้อมและการคบเพื่อน ส่วน แนวทางการแก้ไข ร้อยละ 78.12 ระบุพ่อแม่ต้องให้ความรักความอบอุ่น ให้การอบรมสั่งสอนที่ดี, ร้อยละ 74.93 ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก และ ร้อยละ 65.19 กฏหมายต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสม และควบคุมสื่อ

(คลิกอ่าน:เปิดผลโพล ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์" กับการแก้ปัญหายาเสพติด)

เรียบเรียง : articha


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อาทิชา พึ่งสมศักดิ์


HASTAG : วิศวกร  เด็กม.4  ผลสำรวจ  สวนดุสิตโพล  ยิง  เสียชีวิต 

ติดตามข่าวอื่นๆ