เปิดภาพความประทับใจนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ ในหลวง ร.10

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล แก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 78 คน ได้ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จ ซึ่งเป็นภาพที่ผู้พบเห็นต่างรู้สึกตื้นตันและชื่นชมในความจงรักภักดี


          ทั้งนี้สำหรับประเพณีการเข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับ เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเริ่มเคลื่อนออกจากโรงเรียน นักเรียนต่างพากันวิ่งตามส่งเสด็จ บ้างก็เข้าเข็นรถยนต์พระที่นั่ง พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์ (ศร ศรเกตุ) อาจารย์ใหญ่ในเวลานั้น จึงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแทนนักเรียน แต่


เนื่องจากมีพระราชดำริว่า การที่นักเรียนได้กระทำไปนั้น ก็ด้วยความจงรักภักดี จึงมีพระราชกระแสดำรัสสั่งให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียมนี้ไว้ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนได้เข็นรถยนต์พระที่นั่งและวิ่งตามส่งเสด็จสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณเฟซบุ๊ก VC Newspaper association, วชิราวุธวิทยาลัย
 

 

เรียบเรียง tossarit

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ทศฤทธิ์ วัฒนราษฎร์


HASTAG : ในหลวง ร.๑๐ 

ติดตามข่าวอื่นๆ