งามในพระจริยวัตร สถาบันพระมหากษัตริย์-ประมุขแห่งสงฆ์!!! “สมเด็จพระเทพฯ”ก้มกราบ“สมเด็จพระสังฆราช”เจริญน้ำพุทธมนต์

       จากกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ว่าหลังจากมีการดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยพิจารณาเสนอรายชื่อไป 5 องค์ หลังจากมีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้รับแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในวันที่ 12 ก.พ. เวลา 17.00 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งจากนั้นก็ปรากฏข่าวและภาพข่าวถึงพระจริยวัตรของสมเด็จพระสังฆราชทั้งต่อภารกิจประจำ และต่องานพระราชพิธี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีและปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช ทำให้ได้เห็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นประมุขแห่งสงฆ์ กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่อยู่ควบคู่กันมาอย่างยาวนาน

      ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  เทพยบดินทรวรางกูร  ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ในการพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งหลังจากที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ได้รับการสถาปนาแต่งตั้ง เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

 


       รวมทั้ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก็ได้ทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ @nichax  ด้วยเป็นภาพสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พร้อมระบุข้อความว่า... "เราได้มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีโอกาสกราบท่านอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง เวลาทำบุญให้น้องพุ่ม เพราะอัฐิน้องพุ่มบรรจุอยู่ที่นั่น  ...ท่านเมตตาใจดีมาก สาธุ"

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณภาพ : ภูดิศ ศุขสวัสดิ์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : พระมหามุนีวงศ์  ในหลวงร.10  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ