นี่แหละพระแท้! ไม่ยึดในยศสมณศักดิ์ และทรัพย์ใดใด เผยภาพ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ" (สมเด็จพระมหามุนีวงศ์) ก้มกราบ "หลวงพ่อวิริยังค์"

          สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม  แม่กองงานพระธรรมทูต และว่าที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จะเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (คลิกอ่าน : เปิดประวัติ "สมเด็จพระมหามุนีวงศ์" สังฆราชองค์ใหม่)

           สมเด็จท่านชอบสนทนาธรรมกับพระสายวิปัสสนากรรมฐาน โดยในวัยหนุ่มท่านได้เดินทางไปสักการะและสนทนาธรรมกับ หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่ขาว หลวงปู่เทศก์ โดยมีเรื่องเล่าว่า เวลาสมเด็จท่านเดินทางไปยังภาคอีสาน ท่านจะฉันในบาตรเพียงมื้อเดียว เหมือนสายพระป่า และชอบปฏิบัติกรรมฐาน โดยใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะ ที่สำคัญสมเด็จท่านไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเลย เวลาเดินทางทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็จะจัดรถยนต์ถวาย สมเด็จท่านถือว่าเป็นพระที่มีปฎิปทาเรียบง่าย (คลิกอ่าน : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระผู้ทรงสมถะ)

ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า  เราไม่มีแม้สักแดงเดียวนะ เราไม่สะสม แม้แต่เหรียญอาจารย์ฝั้นสักเหรียญเรายังไม่มี รถเราก็ไม่มี

 

นอกจากสมเด็จท่านจะมีพระจริยวัตรอันงดงาม ไม่ยึดติดในสมบัติแล้ว อีกจริยวัตรหนึ่งที่งดงามเป็นอย่างยิ่งคือ ท่านไม่เคยถือในสมณศักดิ์และยศตำแหน่งใดใดเลย


เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร)  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำพาคณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้ากราบนมัสการถวายมุทิตาสักการะแด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๓ ปี

 

และอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ.พระอุโบสถชั้น 2 วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 94 ปี  พระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร พร้อมทั้งพระคุณเจ้า พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป

         เมื่อภาพนี้ได้เผยแพร่ออกไป ผู้คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านนับว่าเป็นพระแท้ !! เพราะพระสงฆ์เคารพนับถือกันที่อายุพรรษา สมเด็จฯ ท่านคำนึงถึงอายุพรรษา ไม่ใช่สมณศักดิ์ หรือตำแหน่งทางคณะสงฆ์ หรืออายุขัย จึงได้เห็นภาพสมเด็จฯ ท่านจึงเป็นฝ่ายนั่งก้มลงกราบ(พระธรรมมงคลญาณ)หลวงพ่อวิริยังค์ 

 

 

จินต์จุฑา เรียบเรียง

ที่มา : http://www.dhammajak.net / samathi.com 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  หลวงพ่อวิริยังค์  สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ