“ในหลวงร.10”ตรัสคณะผู้พิพากษา “อำนวยความยุติธรรม ปชช.จะเป็นสุข กม.ใครศึกษาก็ได้แต่ข้อท้าทายคือใช้ต้องเหมาะ ถูกกาลเทศะเที่ยงตรง" #ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 85 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

 

ในโอกาสนี้ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , นางปิยะนุช มนูรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

 

"คำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวมาสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ครอบคลุมหน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา ถ้าเผื่อได้นำคำปฏิญาณนั้นไปพิจารณา ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะหน้าที่ของเรา อำนวยความยุติธรรม และความเป็นธรรม ตลอดจนความสุขให้แก่ประชาชน อันกฎหมายนั้น ผู้ใดศึกษา ก็ย่อมศึกษาได้ แต่ข้อที่จะท้าทายก็คือนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง เป็นธรรม เหมาะแก่โอกาส เหมาะแก่กาลเทศะ ด้วยความเที่ยงตรง


ก็ขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ กำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวปฏิญาณไว้ และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไป มีประสบการณ์เพิ่ม ได้เห็นอะไรต่างๆ ทฤษฎีที่ได้เรียน ที่ได้เห็น ก็จะเกิดภาพที่แจ่มชัดในการใช้วิจารณญาณต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ก็ขอให้มีความโชคดีและปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกประการ"

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในหลวงร.10 

ติดตามข่าวอื่นๆ