คนไทยทั้งแผ่นดินตาปริ่ม!!! "ในหลวง ร.๑๐" โปรดเกล้าฯ วันที่ ๕ ธ.ค. เป็นวันสำคัญชาติ ด้วยความสำนึกยิ่งในพระมหากรุณาธิคุณ "องค์พ่อหลวง"

ธ.สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ วันนี้ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติ เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรี พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทยตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่5ธค.ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 

 

คือ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เป็นวันชาติ และ3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่5ธค.ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย ก็ด้วยเหตุผลสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13 ต.ค.2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่5 ธ.ค.ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 

 


วันนี้ในที่ประชุมครม.จึงได้มีมติให้วันที่5 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันหยุดของทางราชการ และเหนืออื่นใด สิ่งนี้นับเป็นสิ่งที่นำพาความรู้สึกแห่งความตื้นตันใจแด่พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะทุกคนต่างตระหนักดีว่าไม่ว่าวัน เวลาจะเคลื่อนตัวไปอย่างไร สิ่งที่เราคนไทยรู้สึก เช่นเดียวกันนั่นก็คือ ความระลึกถึงและการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 เสมอมาอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และมาจนถึงวันนี้พระองค์ยังคงสถิตย์อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนตราบนิรันดร์

 

 

 

 

 

 

 

 


เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณที่มา : แฟนข่าวทีนิวส์กับบุญระดม


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : แฟนข่าวทีนิวส์  บุญระดม 

ติดตามข่าวอื่นๆ