ประชาชนเชื่อ "รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จริงจังกับการ ฝ่าวิกฤติคอร์รัปชัน"... เห็นด้วยใช้ ม.44 กำจัดการซื้อขายตำแหน่ง (รายละเอียด)

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ฝ่าวิกฤตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,133 คน พบว่า

 

เมื่อถามความคิดเห็นที่มีต่อข่าวการเปิดโปงคดีคอร์รัปชั่น เช่น กรณีบริษัทโรลส์รอยซ์ติดสินบนซื้อเครื่องยนต์แก่เจ้าหน้าที่การบินไทย และ ปตท. และกรณีการติดสินบนกล้องซีซีทีวีในรัฐสภา ปี 2549 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.1คิดว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังมีช่องโหว่ ไม่รุนแรงพอให้กลัวต่อการกระทำผิด รองลงมาร้อยละ46.0 กลัวว่าจะไม่สามารถเอาผิดกับคนร้ายได้ จับได้แต่ข้าราชการชั้นผู้น้อย มีมวยล้ม และร้อยละ 43.8 กังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติ และภาษีของประชาชนที่ต้องเสียไป

 

ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าจากผลการเปิ ดโปงการคอร์รัปชั่นของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันรัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดมากที่สุด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนใหญ่ร้อยละ 49.8 อยากให้แก้ปัญหาการติดสินบน การให้เงินใต้โต๊ะ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ รองลงมาร้อยละ 47.7 อยากให้แก้ปัญหาทุจริตการแต่งตั้ง การสอบคัดเลือก การรับเด็กเส้น เข้ามารับราชการในหน่วยงานภาครัฐ และร้อยละ 47.5 อยากให้แก้ปัญหาการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

 

ส่วนเมื่อถามว่าเชื่อมั่นหรือไม่ว่าการรื้อระบบการจัดซื้อจัดจ้างจะแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ระบุว่า“ไม่เชื่อมั่น” ขณะที่ร้อยละ 30.5 ระบุว่า“เชื่อมั่น” ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.7 ไม่แน่ใจ


นอกจากนี้เมื่อถามว่าเชื่อมั่นเพียงใดต่อการออกกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชั่น เช่น พ.ร.บ. 3 ชั่วโคตร จะช่วยป้องกันการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 59.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดขณะที่ร้อยละ 33.8เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 7.2 ไม่แน่ใจ

 

สำหรับความเห็นต่อการใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาการซื้อขายเก้าอี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เห็นด้วยกับการใช้ ม.44 ขณะที่ร้อยละ 31.3 ไม่เห็นด้วย ส่วนร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ

 

สุดท้ายเมื่อถามว่ารัฐบาลมีมาตรการจริงจังเพียงใด ในการปราบปรามการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 เห็นว่ามีมาตรการจริงจังค่อนข้างมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 29.4 เห็นว่ามีมาตรการจริงจังค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่แน่ใจ

 

ที่มา : กรุงเทพโพล

เรียบเรียงโดย วัสดา สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line



ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วัสดา แสงทิพย์


HASTAG : ปราบ  สินบน  คอรัปชั่น  กรุงเทพโพล  มาตรา 44  ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ