ทุกโครงการของในหลวง ร.๙ ทรงทำประชาพิจารณ์ด้วยพระองค์เอง.. ด้วยการไปคุยกับชาวบ้านในทุกที่ที่ทรงงาน นั้นละ "ประชาพิจารณ์ต้นแบบ"

ทุกโครงการของในหลวง ร.๙ ทรงทำประชาพิจารณ์ด้วยพระองค์เอง.. ด้วยการไปคุยกับชาวบ้านในทุกที่ที่ทรงงาน นั้นละ "ประชาพิจารณ์ต้นแบบ"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานสัมภาษณ์ไว้ว่า ในหลวงทรงเป็นต้นแบบประชาพิจารณ์ ความตอนหนึ่งว่า...

"ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงงานตามที่ต่างๆ จะทอดพระเนตรจากแผนที่ทางอากาศก่อน ว่าควรจะเสด็จฯ ที่ไหน หรือจะทรงแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างไร เช่น สามารถนำน้ำจากตรงนี้ไปเลี้ยงนาตรงโน้น ได้ประโยชน์และจะต้องมีรายจ่ายจากการก่อสร้างหรือดำเนินงานเท่าไหร่...จะได้ผลกลับคืนภายในกี่ปี...

...และที่สำคัญ..ต้องไปคุยกับชาวบ้านก่อนว่าเขาต้องการไหม ถ้าเขายังไม่ต้องการ ยังไม่สบายใจที่จะทำเราก็ไปทำที่อื่นก่อน นั่นคือ...ทรงทำประชาพิจารณ์ด้วยพระองค์เอง..ทรงทำตรงนั้นเลย"


ในบางโครงการก็ไม่อาจสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามพระราชดำริ เช่น สาเหตุจากบางรายราษฎรผู้เป็นเจ้าของที่ไม่อนุญาต คือ ไม่ให้หรือไม่ยอมขาย ในกรณีนี้จะไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น..

ที่มา : ข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ 'ทำเป็นธรรม' CR: ตามรอยพ่อ

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ