เรื่องน่ารักของในหลวงร.9 "ทีวีฉันหาย" ทรงเปรียบเว็บไซด์ทรงงานคือ...ทีวีส่วนพระองค์

     เมื่อพูดถึง "น้ำ" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญ และสนพระราชหฤทัยกับน้ำมากเป็นพิเศษ โดยจะเห็นได้จากพระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2529 ที่เปรียบได้กับน้ำ เพราะน้ำคือชีวิต ความตอนหนึ่งว่า "หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้"

 

 

     และในปี 2539 พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย จนเกิดเป็น โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาระบบ และในปี 2541 เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5หน่วยงานคือ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วเสร็จในปี2545 และได้ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาและนำเอาเทคโนโลยี่สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     ข้อมูลน้ำจาก 5 หน่วยงานได้ถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านเว็บไซด์ทรงงานส่วนพระองค์ ชื่อ weather901และพระองค์จะทรงติดตามสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซด์นี้เป็นประจำทุกวัน และมีข่าวว่ากลางดึกคืนหนึ่งระบบเกิดขัดข้อง เช้าวันรุ่งขึ้น นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้รับโทรศัพท์จากสำนักพระราชวังแจ้งว่า เมื่อคืนระบบข้อมูลของอาจารย์ขัดข้อง ในหลวงทรงมีพระราชกระแสว่า "ทีวีฉันหาย" โดยทรงเปรียบระบบ weather901 เป็นทีวีของพระองค์

 

 

 

 

 

เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณที่มา : แฟนข่าวทีนิวส์กับบุญระดม


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ