วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ๑ใน ๙วัดที่ได้รับความนิยมไปกราบไหว้ มีของสำคัญของในหลวง ๔ รัชกาล ที่ชวนค้นหา!!!

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ๑ใน ๙วัดที่ได้รับความนิยมไปกราบไหว้ มีของสำคัญของในหลวง ๔ รัชกาล ที่ชวนค้นหา!!!

                  วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร จัดเป็นวัดดัง ๑ ใน ๙ วัดยอดนิยมที่มักไปทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดทุกเทศกาลวันสำคัญ  วัดตั้งอยู่ที่ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จัดเป็นวัดประเภท  พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร  ในนิกายเถรวาท ของศาสนาพุทธ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนนิยมไปกราบไหว้ และสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอาจนึกไม่ถึงคือ

๑. พระประธานวัด “พระประธานยิ้มรับฟ้า"

ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตารามฯ พระประธานวัดระฆังโฆสิตารามหรือพระประธานยิ้มรับฟ้า เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ วัสดุเนื้อทองสำริดลงรักปิดทอง หน้าตักกว้างประมาณ ๔ ศอก ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เบื้องพระพักตร์มีรูปพระสาวก ๓ องค์ นั่งประนมมือดุจรับพระพุทธโอวาท กั้นด้วยเศวตฉัตร๙ ชั้น เดิมเป็นฉัตรกั้นพระเมรุของรัชกาลที่ ๑ ซึ่งพระองค์ทรงขอให้นำไปถวายพระประธานวัดระฆังฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒  ต่อมารัชกาลที่ ๖ ทรงเปลี่ยนเศวตฉัตรจากผ้าตาดขาว มาเป็นผ้าขาวลายฉลุปิดทองโดยใช้โครงของเก่า และมีการเปลี่ยนผ้าอีกครั้งใน พ.ศ.๒๕๐๔

.....พระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างดงามมาก มีเรื่องเล่าขานสืบมาว่า ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า "ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังฯ พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที" กับทั้งยังได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแด่พระประธาน เป็นเครื่องหมายแห่งความพอพระราชหฤทัย พระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีนามเฉพาะ แต่สืบเนื่องจากเรื่องราวดังกล่าวก็ทำให้มีผู้ขนานนามว่า "พระประธานยิ้มรับฟ้า"


๒. รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ณ วัดระฆังโฆสิตาราม

รูปเคารพท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ที่เป็นที่แพร่หลายคือรูปหล่อที่สร้างขึ้นและประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นไม่นานหลังจากได้สร้างรูปเคารพรูปแรกขึ้นและนำไปประดิษฐานที่วัดไชโยวรวิหาร ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๔๔ มีขนาดหน้าตัก ๔๘ เซนติเมตร ลักษณะนั่งสมาธิ โดยเคยมีงานแห่สมโภชรูปหล่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในวัน แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี ( ปัจจุบันได้งดจัดแล้ว )

รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ของวัดระฆังโฆสิตาราม ปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหน้าพระอุโบสถ มีผู้ที่เคารพศรัทธาบารมีธรรมเคารพนับถือเจ้าประคุณสมเด็จฯโต มากราบไหว้สักการะมากในแต่ละวัน

๓. ต้นไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงปลูกพระราชทาน

ต้นไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงปลูกพระราชทาน ไว้ที่วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร คือต้นจันทน์คู่  โดยได้ทรงปลูกไว้ที่ด้านหน้าของหอไตร  หรือด้านซ้ายวิหารสมเด็จ  เป็นต้นจันทน์คู่ ๒ ต้น หน้าหอไตร เป็นหนึ่งในต้นไม้ไม่กี่ต้น ที่ในหลวง รัชกาลที่๙ ทรงปลูกไว้ในวัดในกรุงเทพมหานครจากจำนวน ๖ วัดในรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์

ที่มา : เพจ สืบสาน พรหมรังสี และเพจธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อิทธิฤทธิ์หยุดมัจจุราช!! "สมเด็จโต วัดระฆัง"ใช้พัดใบตาลโบกแหวกลมหน้าเรือ แหวกพายุร้ายบังเรือมิด จนรอดพ้นอย่างง่ายดาย!! สุดแสนอัศจรรย์ยิ่ง!!
- คาถาโบราณ ที่ใช้แล้วเห็นผลทันตา!! เข้าหาผู้ใหญ่ ไร้กังวล!! เมตตาสุดๆแน่นอน "สมเด็จโต วัดระฆัง"มอบให้ ยืนยันดีจริงๆ เซฟๆกันไว้ให้ดี..


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : ต้นไม้ประจำพระองค์  สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี  ศาสนสถาน  วัดระฆังโฆษิตาราม  พระพุทธรูป  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ