ภาพทรงจำพระราชบิดาอยู่ในพระทัยเสมอ!!คนไทยอาจไม่เคยรู้"ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐" ทรงมีโครงการพระราชดำริเพื่อพสกนิกรคนไทยตามรอยพระยุคลบาทมานานแล้ว

 

 

 

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงร.10 ทรงเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ทรงทำให้กับแผ่นดินทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ผ่านโครงการพระราชดำริมากมายหลายด้าน และน้อยคนนักที่จะรับรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ โครงการหนึ่งก็คือ จากที่พระองค์ทรงสนพระทัยและห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จึงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ซึ่งเป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 ในการรักษาผู้ป่วยทางร่างกาย และจัดสร้างศาลาสำหรับเป็นสถานที่เพื่อวิปัสสนา และ ฟังธรรมของผู้ป่วยเพื่อรักษาด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย

 

 

 

 

 

     นอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10ทรงเห็นความสำคัญทางด้านการเกษตร จึงทรงมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการ เป็นคลีนิคทางการเกษตรเพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย และเทคโนโลยี่ด้านต่างๆ ทางการเกษตร และพัฒนาการทำการเกษตรให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ได้พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า โครงการเกษตรวิชญา ซึ่งนับเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรอย่างแท้จริง

 

 

 


 

 

 


     ไม่เท่านี้ พระองค์ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ริเริ่มโครงการช่วยเหลือนี้มาตั้งแต่ปี 2550 ภายใต้ชื่อโครงการว่า โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นสันติ2ตามพระราชดำริ ก็เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจ.ชายแดนภาคใต้ ให้มีความปลอดภัย มั่นคง และมีที่ทำดินทำกิน รวมถึงได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย และการศึกษาที่เหมาะสม โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ยัง ไม่หมดเท่านี้ ยังมีโครงการอีกมากมายหลายโครงการในพระองค์ที่ควรแก่การเรียนรู้ และ ศึกษาเพื่อตระหนักถึงพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ที่ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชนเสมอมา

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณที่มา : แฟนข่าวทีนิวส์กับบุญระดม

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : แฟนข่าวทีนิวส์  บุญระดม 

ติดตามข่าวอื่นๆ