เซฟเก็บไว้ตราบนิรันดร์!! รวมภาพ ส.ค.ส.พระราชทาน "ในหลวง ร.9" จากฉบับแรกสู่ฉบับสุดท้าย ของขวัญปีใหม่จากพ่อ ที่คนไทยเฝ้ารอทุกปี!!(มีภาพ)

เฟซบุ๊ก สานต่อที่พ่อทำ ได้รวบรวมภาพส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปีต่างๆไว้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยระบุว่า


เมื่อทีมงานสานต่อที่พ่อทำพยายามค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับ ส.ค.ส. พระราชทานของในหลวง ร.9 มาเล่าให้ทุกคนอ่าน เรากลับเจอเรื่องน่าสนใจหลายเรื่อง จึงขออธิบายไว้เป็นข้อ ๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชม ส.ค.ส. ในอัลบั้มดังนี้
 

1) ท่านไม่ได้เริ่มทำ ส.ค.ส.ในปี 2529 อย่างที่ทีมงานเข้าใจมาตลอด
2) ส.ค.ส. ที่เก่าที่สุดที่เราพบคือ ส.ค.ส. สำหรับปีใหม่ 2491 ซึ่งพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ส.ค.ส. ใบถัดมาที่เราพบคือ ส.ค.ส.สำหรับปีใหม่ 2519 ซึ่งท่านทำด้วยเครื่อง TELEX (เครื่องโทรพิมพ์)
4) ต่อมาทรงลงท้ายด้วย "กส.๙ ปรุ" ตามด้วยเลข 6 หลัก

โดย “กส.๙” คือรหัสที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร “ปรุ” หมายถึงการปรุส่งทางโทรพิมพ์ ส่วนเลข 6 หลัก หมายถึง วันเวลาที่ทรงทำเสร็จ 2 หลักแรก คือวันที่
หลักที่ 3-6 คือเวลาเป็นชั่วโมงและนาที ตัวอย่างเช่น กส.๙ ปรุ 310130 ธ.ค. 2520 หมายความว่า กส.๙ ทรงปรุ ส.ค.ส. นี้ เสร็จเมื่อเวลา 01.30น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2520

 

 

ส.ค.ส.สำหรับปีใหม่ 2531 เป็นปีแรกท่านได้เปลี่ยนมาเป็น “กส.๙ ปรุง” ซึ่งหมายถึง เปลี่ยนจากการปรุโดย TELEX มาปรุงโดย COMPUTER แทน ส.ค.ส.สำหรับปีใหม่ 2530 ที่เราได้เห็นกันบ่อย ๆ ว่าเป็น “กส.๙ ปรุ” ใบสุดท้ายนั้น ความจริงท่านตั้งใจจะเปลี่ยนมา "ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปีนั้นแล้ว แต่ด้วยความไม่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ (ทรงลืมเซฟ) เลยทำให้ไม่สามารถปรุงออกมาได้ จึงต้องกลับมาใช้วิธีการ "ปรุ" เช่นเดิม ปีต่อมาจึงได้ "ปรุง" สมพระทัย (รายละเอียดเพิ่มเติมในรูป ส.ค.ส.ปี 2530) อย่างไรก็ตาม มากกว่าการชมเพื่ออรรถรส คือเราอยากให้ทุกคนได้กลับมาค่อยๆ อ่านข้อความคำสอนของท่านแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิต เพราะแม้ปี 2560 นี้ จะไม่มีส.ค.ส. จากพ่อแล้ว เราก็ยังสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ แค่เรา #สานต่อที่พ่อทำ
อย่าลืมแชร์เพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนที่คุณรัก

 

 


 

 


อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะพระราชทานพรปีใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี นอกจากนี้ ยังทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจมาปรุแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์) พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานโดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า "กส. 9" เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ดังที่ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า "กส. 9 ปรุ" ส.ค.ส. พระราชทานที่เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน เมื่อปี 2530

 


เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เมื่อปี 2531โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ และโปรดให้โทรสาร (แฟกซ์) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปีจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในภายหลัง หนังสือพิมพ์รายวันจึงนิยมนำ ส.ค.ส. พระราชทาน ลงตีพิมพ์ในฉบับเช้าวันที่ 1 มกราคม

 

นับแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น "ก.ส. 9 ปรุง" เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ "ปรุ" ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ "ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ ถัดจากนั้น จะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น เป็นรูปแบบเฉพาะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะพระราชทาน ส.ค.ส. ในวันสิ้นปี (31 ธันวาคม) ของทุกปี แต่มิได้พระราชทานสำหรับปี 2548 เพราะเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สานต่อที่พ่อทำ,wikipedia และ สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่ สานต่อที่พ่อทำ

เรียบเรียงโดย รัตติยา ทีมข่าวภูมิภาคทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
รัตติยา เสสันเทียะ


HASTAG : ในหลวง ร.9  ส.ค.ส.พระราชทาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ