“ข้าพระพุทธเจ้ายอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์”ย้อนสัจจะนายทหาร ดูเส้นทาง“บิ๊กโชย”ผู้ยืนอยู่หลัง“บิ๊กตู่”กับภารกิจสำคัญหลังลาออกสนช.??

       การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. หลังจากที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้ลาออกจากสมาชิกสนช.แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม ทำให้หลายคนต่างคิดกันไปว่า เพราะอะไร เหตุไฉน นายทหารหาญ ผู้ซึ่งว่ากันว่าเป็นน้องรักคนหนึ่งของ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. และแม้เจ้าตัวเองจะชี้แจงถึงเหตุผลในการลาออก โดยการให้สัมภาษณ์สั้นๆว่า ยังบอกไม่ได้ ขอให้รอดูต่อไป ซึ่งนี่เองที่ทำให้หลายคนคิดไปว่า การเดินออกไปจากรัฐสภาของบิ๊กโชย พล.อ.กัมปนาท น่าจะมีวาระสำคัญ และนั่นเองทำให้คิดไปอีกว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ นายทหารผู้นี้อาจเข้าไปรับภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในเวลาไม่นานนับจากนี้

 

       เมื่อพลิกประวัติ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ หรือ บิ๊กโชย พบว่าเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  เป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยจบจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 รุ่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารบกนั่นคือ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ที่สำคัญหากยังจำกันได้ บิ๊กโชย เคยนำทหารออกมาตบเท้าสนับสนุน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อ4ปีก่อน เมื่อครั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยบิ๊กตู่ มีตำแหน่งในขณะนั้นคือ ผู้บัญชาการทหารบก

       ในห้วงเวลาที่การเมืองกำลังดำเนินไปอย่างเร่าร้อน และมีทีท่าว่าจะเข้าสู่ความขัดแย้ง โดยมีการแบ่งฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด ไม่เฉพาะฝั่งการเมืองเท่านั้น หากแต่ฟากกองทัพเองก็ดูเหมือนไม่ต่างไปจากนั้น  เพราะเมื่อวันที่ 19 เม.ย.2554  ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) พล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ยศในขณะนั้น ในฐานะผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) และได้ กล่าวให้โอวาทกับกำลังพลซึ่งทำเอาฝ่ายการเมืองบางขั้วหนาวสะท้านไปไม่น้อย โดยเนื้อความสำคัญบางช่วง บางตอนมีว่า  “ การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อดูความพร้อมรบ และทดสอบระบอบของ พล.1 รอ.ในฐานะที่เป็นหน่วยกำลังหลักของกองทัพภาคที่ 1 ที่มีภารกิจมากมาย ทั้งภัยคุกคามภายนอก และความมั่นคงภายในประเทศ โดยเฉพาะความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่สำคัญคือ ภารกิจ ท่านที่ยืนตากฝนอยู่ตอนนี้ ไม่มีคนบ้าที่ไหนมายืนหรอกนอกจากทหาร ฉะนั้น พวกท่านจงภูมิใจในความเสียสละของพวกเรา เราพร้อมแม้กระทั่งสละชีวิตเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกของพี่น้องประชาชน นั่นคือ อาชีพของทหาร

 

       ขอให้พวกท่านรักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหาร ศักดิ์ศรีของทหารพวกเรายึดถือมาอย่างยาวนาน ตามที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานให้พวกเรา ให้ยึดถือมาโดยตลอด ว่า ทหารคือผู้ทีได้รับเกียรติสูงสุดจากประชาชนให้เป็นสุภาพบุรุษเพื่อปกป้องประเทศ ทหารคือผู้ที่สละประโยชน์ส่วนตน เพื่อความผาสุกของประชาชน และความอยู่รอดของบ้านเมือง ทหารคือผู้ที่บูชารักษาเกียรติยศมากกว่าเงินตรา นอกจากนั้น ที่สำคัญ ตนต้องการให้ทุกท่านทุกคนได้ยึดมั่นใจสัจจะวาจา ที่พวกเราไปถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปีที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกว่าชีวิตจะหาไม่


       ข้าพระพุทธเจ้าจะคงรักษาไว้ด้วยเกียรติยศ และเกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ จะประพฤติ และปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทุกประการ นี่คือ สัจจะวาจาของทหารรักษาพระองค์ทุกนายที่ถวายฝ่ายพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ท่านเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยในคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขอให้ท่านได้เชื่อว่า ผู้บังคับบัญชาทุกคนคิดเหมือนกัน ผบ.ทบ.คิดอย่างไร ผบ.พล.1รอ.คิดอย่างนั้น ”

      

       หลังจากนั้น พล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พล.1 รอ.เป็นกองพลหลัก ซึ่งมีภารกิจที่แตกต่างจากกองพลทั่วๆ ไป คือ มีภารกิจในการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย อีกทั้งภารกิจที่ติดกับหน่วยมาตลอด คือ ในฐานะขอทหารรักษาพระองค์ ดังนั้นหน้าที่เราในฐานะบทบาทของทหารรักษาพระองค์ คือ เป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเราต้องยึดมั่นตามสัจจะวาจาที่เราได้กล่าวถวายต่อพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี ที่ว่าทุกคนจะต้องจำขึ้นใจเหมือนที่ตนพูดกับทหารโดยไม่ต้องมีโผ มันอยู่ในจิตใจของทหารรักษาพระองค์ทุกนาย ดังนั้น เราจะยึดถือตามสัจจะวาจาที่เราได้เปล่งออกมา คือ การทำหน้าที่ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน

       ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ที่หลายฝ่ายพยายามจับตามองท่าทีของทหารในช่วงที่การเมือง กำลังเข้มข้น พล.ต.กัมปนาท กล่าวว่า เราไม่กังวล ถือว่าเป็นงานปกติของเรา เรายืนในภารกิจของกองพล เรามีหน้าที่ในการเตรียมกำลังและใช้กำลัง ผู้บังคับบัญชาใช้กำลังเมื่อไร ตนสามารถส่งกำลังให้กับผู้บังคับบัญชาได้ทันที ต่อข้อถามว่า ทหารอึดอัดใจหรือไม่ที่มีกลุ่มคนพยายามจาบจ้วงและดึงสถาบันมาเกี่ยวข้อง พล.ต.กัมปนาท กล่าวว่า พวกเราทุกคนเป็นทหารรักษาพระองค์ มันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วว่าหน้าที่เรา คือ การปกป้องและเทิดทูน ดังนั้น คงไม่ต้องชี้แจง เพราะเรื่องนี้อยู่ในใจ

    

       เมื่อถามถึงกรณีที่ ผบ.ทบ.ออกมาปกป้องสถาบันแล้วถูกพรรคการเมืองบางกลุ่มกล่าวพาดพิงและโจมตี ในส่วนของทหารรู้สึกอย่างไรบ้าง พล.ต.กัมปนาท กล่าวว่า จุดยืนของทหารทุกคนอยู่จุดเดียวกับ ผบ.ทบ.อยู่แล้ว หลังท่านแข็งอยู่แล้วไม่ต้องกลัว พวกเรายืนอยู่หลังท่าน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน และมีจุดยืนเดียวกันในการที่จะปกป้องสถาบันอย่างเต็มขีดความสามารถเหมือนคำปฏิญาณ เพราะทุกวันนี้ตนพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดว่าทุกคนต้องยึดถือสัจจะวาจา คำไหนเป็นคำนั้น

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : กัมปนาท  ผบ.ทบ.  สนช.  พรเพชร วิชิตชลชัย 

ติดตามข่าวอื่นๆ