ใครว่าเศรษฐกิจไม่ดี!!! ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ พ.ย.พุ่งสูงสุดในรอบ 20 เดือน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันบรรยากาศใช้จ่ายคึกคัก

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พ.ย.59 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 20 เดือน อยู่ที่ระดับ 87.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 86.5 ในเดือน ต.ค.59 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นมาจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

โดยมีปัจจัยบวกจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ทำให้มีการผลิตเพื่อรองรับบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เห็นได้จากดัชนีฯ ปริมาณการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น อาทิ สิ่งทอ เพครื่องนุ่งนห่อ อัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร
           สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 102.0 ปรับตัวลดลงจาก 102.9 ในเดือน ต.ค.59 เนื่องจากความกังวลต่อราคาวัตถุดิบ การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน และราคาน้ำมัน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ industry 4.0 มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงาน รวมถึงมีการเจรจากับประเทศที่มีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และศูนยืกระจายสินค้าให้เชื่อมโยงในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าของไทย

 

 

เรียบเรียง : บุญชัย ธนะไพรินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุญชัย ธนะไพรินทร์


HASTAG : เศรษฐกิจ 

ติดตามข่าวอื่นๆ