"พระมหากษัตริย์จิกมี" ร่วมพิธี เฉลิมฉลองวันชาติภูฏาน ปีที่ 109

เฟซบุ๊กของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ได้เผยแพร่พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติภูฏาน ปีที่ 109 ณ มณฑลตรองซา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โดยเนื้อหาสำคัญของ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานนั้น สรุปโดยย่อ มีดังนี้


วันที่ 17 ธันวาคมของทุกปี เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันชาติ ซึ่งถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญยิ่ง เพราะเป็นวันที่เราได้รำลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ผู้ซึ่งทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อความสุขสวัสดีของบ้านเมืองและประชาชน เรายังมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคนรุ่นก่อนที่ได้ส่งมอบบ้านเมืองอันมีอธิปไตยเข้มแข็งมายังชนรุ่นหลัง และเป็นวันที่คนรุ่นเราได้ย้ำคำมั่นสัญญาว่าจะรับภาระอันสำคัญในการรับใช้ประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ


 ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์มาแล้ว 10 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาความพยายามทุกประการล้วนสัมฤทธิ์ผลโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่สมเด็จพระราชาธิบดีรัชกาลที่ 4 ได้ทรงอุทิศพระองค์ ทรงงานอย่างหนัก พระราชทานนโยบายที่ให้ความตื่นรู้ และทรงวางรากฐานที่มั่นคงไว้เป็นมรดกให้เราได้สืบสานต่อ
       
       สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความไว้วางใจระหว่างประชาชน รัฐบาล และพระมหากษัตริย์ เราอาจจะเป็นประเทศเล็กที่มีประชากรไม่มาก แต่ประชาชนของเราก็มีความเข้มแข็ง เฉลียวฉลาด และมีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้อาจยังไม่เพียงพอสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน เราจึงต้องปฏิบัติกิจการงานต่างๆ อย่างสอดประสาน และด้วยความสามัคคี เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ พระบรมราโชวาท ที่ได้พระราชทานในวันดังกล่าว

นอกจากนั้น บนเฟซบุ๊ก ของพระองค์ ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ ในอิริยาบทส่วนพระองค์ ที่ทรงฉายร่วมกับผู้มาร่วมงาน
 
เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์
ภาพโดย His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : วันชาติภูฎาน  พระมหากษัตริย์จิกมี  ภูฎาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ