"พระมหากษัตริย์จิกมี" ร่วมพิธี เฉลิมฉลองวันชาติภูฏาน ปีที่ 109

เฟซบุ๊กของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ได้เผยแพร่พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติภูฏาน ปีที่ 109 ณ มณฑลตรองซา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โดยเนื้อหาสำคัญของ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานนั้น สรุปโดยย่อ มีดังนี้


วันที่ 17 ธันวาคมของทุกปี เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันชาติ ซึ่งถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญยิ่ง เพราะเป็นวันที่เราได้รำลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ผู้ซึ่งทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อความสุขสวัสดีของบ้านเมืองและประชาชน เรายังมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคนรุ่นก่อนที่ได้ส่งมอบบ้านเมืองอันมีอธิปไตยเข้มแข็งมายังชนรุ่นหลัง และเป็นวันที่คนรุ่นเราได้ย้ำคำมั่นสัญญาว่าจะรับภาระอันสำคัญในการรับใช้ประเทศอย่างเต็มกำลังความสามารถ


 ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์มาแล้ว 10 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาความพยายามทุกประการล้วนสัมฤทธิ์ผลโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่สมเด็จพระราชาธิบดีรัชกาลที่ 4 ได้ทรงอุทิศพระองค์ ทรงงานอย่างหนัก พระราชทานนโยบายที่ให้ความตื่นรู้ และทรงวางรากฐานที่มั่นคงไว้เป็นมรดกให้เราได้สืบสานต่อ
       
       สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความไว้วางใจระหว่างประชาชน รัฐบาล และพระมหากษัตริย์ เราอาจจะเป็นประเทศเล็กที่มีประชากรไม่มาก แต่ประชาชนของเราก็มีความเข้มแข็ง เฉลียวฉลาด และมีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้อาจยังไม่เพียงพอสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน เราจึงต้องปฏิบัติกิจการงานต่างๆ อย่างสอดประสาน และด้วยความสามัคคี เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ พระบรมราโชวาท ที่ได้พระราชทานในวันดังกล่าว

นอกจากนั้น บนเฟซบุ๊ก ของพระองค์ ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ ในอิริยาบทส่วนพระองค์ ที่ทรงฉายร่วมกับผู้มาร่วมงาน
 
เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์
ภาพโดย His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
สถาพร เกื้อสกุล


HASTAG : วันชาติภูฎาน  พระมหากษัตริย์จิกมี  ภูฎาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ