สาธุอย่างแรง!!ชาวบ้านทุกข์หนักถูกถมดินปิดทับถนนเดิมที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านกว่า30ปีอ้างโฉนดถูกต้อง!!เดือดร้อนพระต้องออกมาช่วยชาวบ้านหายทุกข์

เมื่อเวลา 19.00 น.  วันนี้ ( 13 ธ.ค.) ที่ศาลาการเปรียญวัดหลวงปรีชากูล อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี  พระครูประโชติ  ปริญัติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี  และ  เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล พร้อมด้วย นายสมชาย  ชำนิ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี,นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี, นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และ  นายบรรเจิด   พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ได้จัดเวทีประชุม ชาวบ้านรวมกว่า  20 ครอบครัว  ที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อน   ถนนที่เป็นทางเข้า – ออก  บริเวณซอยปราจีนอนุสรณ์ 1 ด้านหลังวัดหลวงปรีชากูล  ถูกเจ้าของที่ดิน  ถมถนนทางผ่านเข้า – ออก  ไม่สามารถใช้เส้นทางเดิมได้   โดยบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดิน  เพิ่งซื้อที่ดินดังกล่าวจากเจ้าของเดิม   และอ้างมีโฉนด – กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดิน   ชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวมานานกว่า 30 ปี  ได้รับความเดือดร้อนได้ดำเนินการร้องทุกข์ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ ติดป้ายประกาศ , ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม  จ.ปราจีนบุรี ,ร้องเรียนกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร้องทุกข์กับนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ,ร้องทุกข์สื่อมวลชน และล่าสุด  ได้ร้องทุกข์หน้าจวนบ้านพักผู้ว่าราชการ จ.ปราจีนบุรี

ล่าสุดวันนี้ (13 ธ.ค.59)  นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย   นายสมชาย  ชำนิ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ   อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ปราจีนบุรี  ให้พิจารณาหาทางออกให้ชาวบ้าน    โดยจัดเวทีประชุม    โดยข้อสรุป   ทางพระครูประโชติ  ปริญัติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี  และ  เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล ได้ยกที่ดิน  ติด ๆ กันกับแนวถนนเดิม  ที่ตัดผ่านที่ส่วนบุคคลให้ทำเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 5 เมตร  ยาวมากกว่า 150 เมตร    ให้ผ่านเข้าในวัดหลวงปรีชากูลแทน   เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน  พร้อมลดความเดือดร้อนชาวบ้านหลังวัด


พร้อมกับ นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  โดยมีนายบรรเจิด   พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรีรับทราบ ในการจัดทำถนนคอนกรีตดังกล่าวให้กับชาวบ้านรวมกว่า 20 ครอบครัวดังกล่าวเพื่อได้ใช้ผ่านเข้า - ออก  ต่อไป  ท่ามกลางความพอใจของชาวบ้านก่อนแยกย้ายกลับ

มานิตย์   สนับบุญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี  


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อิทธิพล กาวรรณธง


HASTAG : พระมาช่วย  ปิดถนน  ลำบาก  จ.ปราจีนบุรี  ชาวบ้าน 

ติดตามข่าวอื่นๆ