เป๊ะเลย!! ผลโพลชี้ปชช.ไม่มั่นใจตร.จะจับตัว"ธัมมชโย"มาดำเนินคดีได้ แนะควรมอบตัวพิสูจน์ความบริสุทธิ์

วันนี้ ( 11 ธ.ค.)   ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "กรณีการดำเนินคดีพระธัมมชโย" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 - 7 ธ.ค.59 จากประชาชนทั่วประเทศ  กระจายทุกระดับการศึกษา-อาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการดำเนินคดีพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
         

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินคดีพระธัมมชโย  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.88 ระบุว่า พระธัมมชโยควรมอบตัวด้วยตนเอง เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์รองลงมา ร้อยละ 23.12 ระบุว่า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และตำรวจ ควรรีบบุกจับกุมพระธัมมชโยโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 16.80 ระบุว่า คสช.ควรใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปรับเปลี่ยนผู้บริหารวัดพระธรรมกาย และผู้บริหารของมูลนิธิที่อิงวัดพระธรรมกาย ร้อยละ 5.68 ระบุว่า เจ้าหน้าที่รัฐควรมีมาตรการกดดันให้พระธัมมชโยมอบตัว เช่น ตัดน้ำ ตัดไฟ หรือระบบสื่อสารของวัดพระธรรมกาย ร้อยละ 1.52 ระบุอื่นๆ ได้แก่ การจับกุมเป็นไปได้ยาก เห็นมีการยืดเยื้อมานานพอสมควร , กฎหมายไม่หนักแน่นพอ , ควรใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การเจรจา , ขณะที่บางส่วนเห็นแย้งว่าไม่ให้ดำเนินการใดๆ เนื่องจากเห็นว่า พระธัมมชโยไม่ได้กระทำความผิดใดๆ และร้อยละ 4.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถนำตัวพระธัมมชโยมาดำเนินคดีภายใน 3 เดือน  ตามที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวไว้ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 14.40 ระบุว่า มั่นใจมาก ร้อยละ 16.40 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 2.08 ระบุว่า มั่นใจครึ่งหนึ่ง ไม่มั่นใจครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 36.08 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 28.00 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย และร้อยละ 3.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ


ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 8.48 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.68 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้  ตัวอย่าง ร้อยละ 56.32 เป็นเพศชาย และร้อยละ 43.68 เป็นเพศหญิง


 

 

 

วิทย์ ณ เมธา สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว


HASTAG : มอบตัวสู้คดี  จับกุมตัว  นิด้าโพล  พระธัมมชโย  ตำรวจ 

ติดตามข่าวอื่นๆ