"อักษร เอ็ดดูเคชั่น" จัดสัมมนา TELS 2016 "เรียนรู้จากนักคิดสู่แห่งศตวรรษที่ 21"

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น ระบบการศึกษาของไทย จึงจำเป็นต้องมีการจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "สัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้จากนักคิดแห่งศตวรรตที่21สู่การปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย" โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก "เคน เคย์" ผู้คิดค้นแนวคิดการศึกษาแห่งศตวรรตที่ 21มาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศอีกจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิรูปเชิงนโยบาย เพื่อสร้างห้องเรียน ศตวรรตที่ 21 ในบริบทประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษ ชิ้นนี้

 

 


 

 

 

 

 

 

 

เขียนบท-ตัดต่อ : พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์


HASTAG : อักษร เอ็ดดูเคชั่น  นักคิด  ห้องเรียน  สัมมนา  การศึกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ