สวนเจ็บ!! "ไก่อู"ตอกหน้า"มติชน"อคติไร้สาระหาว่ารบ.ให้ขรก.หยุดงานมาออกกำลังกาย แนะสลัดขั้วการเมือง เลิกเป็นสื่อเลือกข้าง เปลี่ยนทัศนคดิตัวเอง

วันนี้  ( 27 พ.ย.)  พ.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงกรณี มติชนออนไลน์เผยแพร่บทความทำนองนโยบายให้ข้าราชการออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ของตนไปออกกำลังกายแล้วจะกระทบต่อการดูแลประชาชน ว่า การคิดเช่นนั้น เสมือนการใช้เหตุผลตื้นๆ มองแคบๆ ด้วยใจอคติ ผู้มีสามัญสำนึกปกติคงเข้าใจเจตนารมย์ได้โดยง่ายว่า รัฐบาลสนับสนุนให้ข้าราชการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อมีกำลังกายกำลังใจเต็มร้อยที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ดีกว่าทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพเพราะสุขภาพกายใจอ่อนแอ

 

"เชื่อมั่นว่าเพื่อนข้าราชการทุกคน เข้าใจจุดมุ่งหมายของรัฐบาล ว่าต้องการให้ทั้งงานราษฎร์ งานหลวง มีประสิทธิภาพเต็มร้อย รวมไปถึงประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องใช้เพื่อการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมไม่ดูแลสุขภาพตนเอง ผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วน ย่อมทราบและสามารถบริหารได้ว่าจะผสมผสานทั้งการทำงานตามภารกิจเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน และการดูแลสุขภาพของข้าราชการในสังกัดเช่นไร จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างไร หรือกำหนดช่วงเวลาใดจึงจะสอดคล้องเหมาะสมที่สุด ดังนั้น ที่มติชนพยายามชี้นำว่าจะทำให้เจ้าหน้าที่หยุดงานนั้น สำหรับผม เป็นคำกล่าวที่ไร้สาระ เต็มไปด้วยมุมมองเชิงอคติ เพราะคงไม่มีคุณหมอท่านใดหยุดผ่าตัด หรือ สถานีตำรวจไหนปิดสำนักงาน เพื่อมาออกกำลังกาย"  โหษกรัฐบาลกล่าว และว่า อยากให้สื่ออย่างมติชน หรือ สื่ออื่นในกลุ่มเดียวกันที่ยังสลัดขั้วการเมืองไม่ออก ยังมีการเลือกข้างสร้างความแตกแยกในสังคม ได้มีสติคิดตรึกตรองว่าถึงเวลาหรือยังที่ควรจะปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเอง ปรับปรุงตัวเองให้เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ  มิใช่สื่อที่สังคมมองด้วยสายตาหรือตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณในการทำหน้าที่


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว


HASTAG : สร้างความแตกแยก  สื่อเลือกข้าง  มติชน  โฆษกรัฐบาล  สรรเสริญ แก้วกำเนิด 

ติดตามข่าวอื่นๆ