"เรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำ"ที่ทำให้ ในหลวงรัชกาลที่๙ กับ พระบรมราชินีนาถ อดทรงพระสรวลไม่ได้ทุกครั้งเมื่อตรัสถึง

“เรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำ”ที่ทำให้ ในหลวงรัชกาลที่๙ กับ พระบรมราชินีนาถ อดทรงพระสรวลไม่ได้ทุกครั้งเมื่อตรัสถึง

ประเด็น “รักแรกพบ” ตามที่สื่อมวลชนในต่างประเทศได้นำเสนอข่าวในช่วงแรกนั้น ภายหลังล่วงไปจนปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์แย้งว่า สำหรับพระองค์ท่านแล้ว เป็นการ “เกลียดแรกพบ” มากกว่า “รักแรกพบ” ...ดังที่ได้เอ่ยถึงมาแล้วในบทต้นๆ

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน “แรกพบ”

อันเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นหม่อมราชวงศ์สาวในอาการ “หน้างอ” เมื่อคราวนั้น กลายเป็นเรื่องที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำมา “ล้อ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในภายหลังว่า

เดินตุปัดตุเป๋ หน้างอ คอยถอนสายบัว


ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงกราบบังคมทูลตอบว่า

“ที่หน้างอ เพราะให้แต่ผู้ใหญ่ร่วมโต๊ะเสวย เด็กกลับไล่ไปกินที่อื่น”

เป็น “ความทรงจำ” อันแสนงามอีกเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระสรวลได้ทุกครั้งเมื่อตรัสถึง...

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

ที่มา : หนังสือ “๗๐ ปี รักแท้ของในหลวงและราชินี” เรียบเรียงโดย “สุวิสุทธิ์”

ติดตามเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับพระราชินี สองชีวิต สองดวงใจ หนึ่งความรักเพื่อปวงประชาได้

ในหนังสือ “๗๐ ปี รักแท้ของในหลวงและราชินี” เรียบเรียงโดย “สุวิสุทธิ์”

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbook

โทรศัพท์. 0 2525 4242 ต่อ 201-202


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : 70ปีแห่งรักแท้ของในหลวงและพระราชินี  ในหลวงรัชกาลที่ ๙  อมตะแห่งรัก  รักแรกพบ  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ