ครั้งแรก ครั้งเดียวที่จะได้เห็นน้ำตาทหารของพระราชา!!! "บิ๊กเจี๊ยบ" พูดถึงการสูญเสีย "ในหลวง รัชกาลที่ ๙" หลักชัยของชีวิต !!?!!

     ที่ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์” เพื่อน้อมถวายพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 (ตามมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดกรอบการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ)

 

 

 

     จากนั้น พล.อ.เฉลิมชัย  นำกล่าวคำปฏิญาณใจความว่า จะซื่อตรง จงรักภักดี  ต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน จะร่วมกันปฏิรูปประเทศ สนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไป จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติและดำเนินการตามพระราชกรณียกิจ รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำรงชีวิตและสืบสานพระบรมราชปณิธาณืเพื่อความสุข ความเจริญ และความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยสืบไป

 

 

 

 

     ต่อมา ผบ.ทบ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการทำกิจกรรม ว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของพสกนิกรทั่วประเทศที่ได้ร่วมพลังถวายความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติใน 70 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงเหนื่อยยากและทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,600 โครงการ ก็เพื่อความผาสุก และอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวไทย พระองค์จะสถิตย์ในใจของพวกเราตลอดไป

 

 

 

"วันนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้ปฏิญาณตน เป็นประชาชนที่ดีของแผ่นดิน เป็นพสกนิกรที่ดีเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์ของพระราชาและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพื่อนำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่ว่าพระองค์จะอยู่ที่ใดก็ตาม จะทรงสถิตย์ในใจพวกเราตลอดไป"

 

 

 

     พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า การทำงานของกองทัพแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.แสดงความจงรักภักดี ถวายความอาลัยและ 2ขับเคลื่อนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกกองทัพภาค และในแต่ละกองทัพภาคก็มีโครงการที่พระองค์พระราชทานไว้เป็นจำนวนมากซึ่งกองทัพจะขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่กำลังพลครอบครัวและประชาชน ซึ่งพระองค์ให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

 

     พล.อ.เฉลิมชัย ได้กล่าวถึงความรู้สึกส่วนตัว หลังจากวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ ว่า เหมือนกับคนไทยทุกคนที่รู้สึกสูญเสียพ่อ สูญเสียหลักชัยของชีวิต ดังนั้นต้องสร้างตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้น สิ่งที่พระองค์พระราชทานไว้คือแนวทางที่ทำให้ประเทศของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเพื่อให้พัฒนาประเทศไปได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ในฐานะที่ตนเป็นทหารก็พร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่าง รวมถึงกำลังพลจะสืบสานพระราชปณิธาน สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการถวายความอาลัยแล้วคือทำพระราชปณิธานของพระองค์ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่า โครงการพระราชดำริของพระองค์ ทำให้ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งหลายประเทศได้นำโครงการพระราชดำริของพระองค์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ ผบ.ทบ.น้ำตาคลอ และหยุดนิ่งไปช่วงหนึ่ง ก่อนให้สัมภาษณ์ต่อ ...

 

 

 


 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://deeps.tnews.co.th/contents/204024/  จับตา...ความธรรมดาที่ไม่เป็นธรรมดา !!! “ บิ๊กเจี๊ยบ” พล.อ.เฉลิมชัย จากอดีตผบ.หน่วยรบพิเศษ สู่จุดสูงสุด “ผบ.ทบ.คนที่ 40 ”

 

 

เรียบเรียงโดย : นิตติยา สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณที่มา : @natdjza


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : ผบ.ทบ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ