แทบมิดหลังคา!!!เห็นแล้วก็อดหดหู่ใจไม่ได้ ภาพขยะกองเหมือนภูเขาบน"เกาะเต่า"เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด่วน!!(รายละเอียด)

นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงปริมาณขยะบนเกาะเต่า อ.เกาะพะงัน เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวว่า ล่าสุดจากการลงพื้นที่สำรวจ รวมทั้งประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อเร่งแก้ปัญหา เนื่องจากเตาเผาขยะไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้มีขยะสะสมกว่า 50,000 ตัน อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ทางจังหวัดจะเป็นแม่งานในการวางแผนจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน สำหรับแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้าจะให้สำนักโยธาธิการจังหวัดเร่งออกแบบก่อสร้างบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ของเอกชนที่เสนอให้ใช้พื้นที่ เพื่อฝังกลบขยะเป็นการชั่วคราว คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเกาะเล็กๆ ที่ฐานะเป็นตำบลของ อ.เกาะพะงัน มีเนื้อที่ประมาณ 21 ตร.กม. ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 3 ล้านคน/ปี ทำรายได้ให้กับจังหวัดกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี หากไม่เร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ตอนนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และกระทบต่อการท่องเที่ยว

ด้านนายกอบชัย เสาวลักษณ์ กำนัน ต.เกาะเต่า กล่าวว่า จากเดิมเกาะเต่าเคยมีขยะวันละ 3-5 ตัน แต่ปัจจุบันมีถึงวันละ 30 ตัน ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเตาเผาขยะเกิดมีปัญหาชำรุดใช้การไม่ได้ ยิ่งทำให้ขยะสะสมปริมาณมากขึ้นเกินขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่น ขณะที่การรณรงค์คัดแยกขยะ ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : หน่วยงานแก้ไข  ขยะล้น  เกาะเต่า 

ติดตามข่าวอื่นๆ