เจาะลึกผลกระทบ เมื่อโดนัล ทรัมป์ ว่าที่ ปธน.สหรัฐ ขึ้นแท่น ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ?? (รายละเอียด)

การขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐของนาย โดนัล ทรัมป์ ส่งผลต่อ นักธุรกิจไทยดังนี้

  • นโยบายดึงการลงทุนจากต่างประเทศกลับไปอเมริกาเพื่อสร้างงานให้กับคนสหรัฐ
  • ไม่สนับสนุนเรื่องการจัดตั้งเขตการค้าเสรีทุกรูปแบบ เป็นผลดีต่อไทย เนื่องจากไทยยังไม่เข้าร่วมความตกลง TPP
  • นโยบายกำแพงภาษีเพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากจีน อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ที่ไทยส่งออกไปจีน เพื่อส่งต่อไปยังสหรัฐ
  • นโยบายที่แตกต่างจากรัฐบาลปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทย
  • ธนาคารกลางสหรัฐ อาจต้องชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง กระทบต่อการส่งออกของไทย

ส่งผลกระทบต่อ การท่องเที่ยวไทย

  • มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายที่เข้มข้น อาจส่งผลในทางตรงกันข้าม กลับทำให้การก่อการร้ายในภูมิภาคแผ่ขยายมากยิ่งขึ้น

ส่งผลกระทบต่อ คนไทยในอเมริกา

  • นโยบายลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  • นโยบายปิดกั้น และลดจำนวนแรงงานต่างถิ่น

เรียบเรียง : อาทิชา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อาทิชา พึ่งสมศักดิ์


HASTAG : คนที่ 45  นโยบาย  ผลกระทบ  ประธานาธิบดีสหรัฐ  โดนัลทรัมป์  ไทย  เลือกตั้ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ