"ฉันจะต้องได้อาหารสักกี่แคลอรีจึงจะพอชดเชยกับแรงงานที่ได้เสียไป"หนึ่งในพระราชอารมณ์ขันที่พระราชทานแก่คนไทยในคราวพระราชประทานปริญญา

"ฉันจะต้องได้อาหารสักกี่แคลอรีจึงจะพอชดเชยกับแรงงานที่ได้เสียไป"หนึ่งในพระราชอารมขันณ์ที่พระราชทานแก่คนไทยในคราวพระราชประทานปริญญา

เรื่องพระราชอารมณ์ขันนี้ม.ล.ปิ่น มาลากุล เคยเล่าให้ฟังว่า  ที่วิทยาลัยประสานมิตรปีหนึ่ง เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จแล้วมีพระราชดำรัสแก่ม.ล.ปิ่นว่า

“วันนี้ฉันได้ให้ปริญญาบัตรไปกี่กิโล”

ม.ล.ปิ่น มาลากุลอึกอักจนด้วยเกล้า เพราะมิได้ให้ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีชั่งน้ำหนักปริญญาบัตรไว้ก่อนเพื่อกราบบังคมทูล

แต่ในปีต่อมาในโอกาสเช่นเดียวกันเผื่อเหนียว... อธิการบดีของวิทยาลัยได้เตรียมพร้อมชั่งน้ำหนักใบปริญญาบัตรจำนวนทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วล่วงหน้าม.ล.ปิ่น มาลากุล จึงกราบบังคมทูลเสียงดังว่า

“วันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรไปจำนวนทั้งหมด ๒๓๐ กิโลกรัม”

ในทันทีนั้นก็มีพระราชดำรัสถามม.ล.ปิ่นว่า

“ฉันจะต้องได้อาหารสักกี่แคลอรีจึงจะพอชดเชยกับแรงงานที่ได้เสียไป”

มีอยู่คราวหนึ่ง หลังจากปีนเขาขึ้นไปบนสันเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งมีผู้กราบบังคมทูลถามในหลวงว่าภูเขาลูกใหญ่ที่ปีนเมื่อบ่ายวานซืนกับลูกนี้ ลูกไหนจะสูงกว่ากัน?

ในหลวงตรัสตอบว่า

“ลูกวานซืนนี้สูงกว่า เพราะฉันเคี้ยวมะขามป้อมถึงห้าลูกกว่าจะถึงยอด... แต่วันนี้เพียงสามมะขามป้อมเท่านั้น”

นี่คือตัวอย่างบางพระราชอารมณ์ขันของพระองค์

ขอจงทรงพระเจริญ!


ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

ที่มา : หนังสือ “พระราชอารมณ์ขัน” โดย “วิลาศ  มณีวัต”

ติดตามเรื่องราดีดีใน”พระราชอารมณ์ขัน”ของในหลวงรัชกาลที่ ๙  ที่สร้างความประทับใจแก่คนไทยมากมายได้ในหนังสือ “พระราชอารมณ์ขัน” เรียบเรียงโดย “วิลาศ มณีวัต”

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbook

โทรศัพท์. 0 2525 4242 ต่อ 201-202

http://panyayan.tnews.co.th/contents/209240/


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : พระราชอารมขันณ์  พระราชทานปริญญาบัตร  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ