พระราชอารมณ์ขันทรงหยอกพระราชินี ที่มาของชื่อพระราชทาน ดอกไม้ป่าแสนงามนาม “สิริฉงน”

นอกเหนือจากหนังสือ “พระราชอารมณ์ขัน” ที่รวบรวมเรื่องพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่ทำให้คนอ่านได้ยิ้มตามแล้ว ยังมีอีกหลายๆ เล่ม ที่บันทึกพระราชอารมณ์ขันอันเป็นอุปนิสัยประจำพระองค์ ดังจะเห็นว่าแทรกอยู่ในหนังสือที่บันทึกพระราชประวัติทุกเล่ม อาทิ   “70 ปีแห่งรักแท้ของในหลวงและพระราชินี”  ซึ่งบันทึกเรื่องราวพระราชอารมณ์ขันที่เล่าไว้ ในหัวเรื่องว่า “ชื่อดอกไม้ พระราชทาน”

ครั้งหนึ่งขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จฯทรงเยี่ยมเยือนราษฎรยังพื้นที่แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด

ในระหว่างที่ทั้งสองพระองค์กำลังทรงพระดำเนินอยู่นั้นเองสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะแปลกตาทำให้พระองค์ทรงสนพระทัยยิ่ง จึงทรงกราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงชื่อของดอกไม้ดังกล่าว

ด้วยพระอารมณ์ขันที่มีในพระราชหฤทัย “ในหลวง” โปรดให้เรียกชื่อดอกไม้นี้ว่า...

“สิริฉงน”

ผู้เขียนหนังสือ "สุวิสุทธิ์"


 

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbook

โทรศัพท์. 0 2525 4242 ต่อ 201-202

ข่าวโดย ไญยิกา เมืองจำนงค์ / ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไญยิกา เนื่องจำนงค์


HASTAG : ดอกไม้ป่า  สุวิสุทธิ์  70ปีแห่งรักแท้ของในหลวงและพระราชินี  กรีนปัญญาญาณ  พระราชอารมณ์ขัน  พระราชินี  หนังสือ 

ติดตามข่าวอื่นๆ