นิสิตลูกชาวนาได้เฮ!! ม.รังสิต ให้นักศึกษาลูกชาวนา นำข้าวสารมาเป็นค่าเทอมได้ พร้อมเปิด 5 แนวทางช่วยชาวนา

วันที่ 2 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายสุริยะใส กตะศิลา  ได้มีการโพสต์ข้อความ ถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวนา โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งนักศึกษาที่เป็นลูกชาวนา เปิดโอกาสในนำข้าวมาจ่ายค่าหน่วยกิตได้

เมื่อเราตรวจสอบกับนายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดเวทีพูดคุยเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา จนได้แนวทางการช่วยเหลือชาวนา 5 ข้อ คือ 1. มหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดให้มีจุดรับข้าวเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวนาสามารถนำข้าวสารมาขาย

2. ให้ชาวนาในพื้นที่บริเวณหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี สามารถนำข้าวเปลือกมาสีได้ที่โรงสีข้าวหนองสาหร่าย ซึ่งอยู่ในโครงการนวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ ของ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. ช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เป็นลูกชาวนา โดยให้นำข้าวสารมาจ่ายเป็นค่าหน่วยกิตได้ และจัดให้มีทุนการศึกษา “ทุนลูกชาวนา” โดยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


4. จัดพื้นที่ให้บุคลากร นักศึกษา ที่ครอบครัวทำนา ได้นำข้าวสารมาร่วมจำหน่าย โดยเปิดโซนพื้นที่ในการจำหน่ายให้เป็นถนนข้าวสารลานแบร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยจำหน่ายข้าวสาร

และ 5. สถาบันปฏิรูปประเทศไทย ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ จะมีการจัดเวทีนำเสนอนโยบายช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นรูปธรรมและจะจัดกิจกรรมผู้บริโภคพบปะจับคู่ชาวนาในวาระต่อไป

 

ขอบคุณ  facebook : สุริยะใส กตะศิลา

เรียบเรียง อุดร แสงอรุณ


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
อุดร แสงอรุณ


HASTAG : ม.รังสิต  สุริยะใส กตะศิลา  ชาวนา 

ติดตามข่าวอื่นๆ