มิน่าประชาชนถึงรักทหาร!!! ผบ.ทบ.สั่งหน่วยซื้อข้าวสารชาวนาโดยตรง ส่งทหารลงพื้นที่ช่วยเกี่ยวข้าวด้วย

       พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เผยให้กองกำลังรักษาความสงบ (กกล.รส.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าตรวจสอบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งพบว่ามีคนบางกลุ่มและโรงสีร่วมมือกันกดราคาข้าวสารอาจเป็นเรื่องผลประโยชน์หรือหวังผลทางการเมือง โดยส่งทหารเจรจาโรงสีข้าว เห็นใจชาวนาอย่ากดราคา เพราะโรงสีก็ได้ประโยชน์มานานแล้ว

       นอกจากนี้ตามที่รัฐบาลกำลังเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาจากปัญหาราคาข้าวผ่านมาตรการและกลไกของภาครัฐในขณะนี้ สำหรับในส่วนของกองทัพบกนอกจากจะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่เข้าพบปะรับฟังข้อมูลจากเกษตรกร เพื่อรวบรวมให้รัฐบาลพิจารณา รวมถึงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและขอความร่วมมือโรงสีในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคายุติธรรมแล้ว


       ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการอยู่ใน ๒ เรื่อง คือ ประการแรกหน่วยทหารในแต่ละพื้นที่จะเข้าดำเนินการซื้อข้าวสารจากเกษตรกร โดยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วย  ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและช่วยให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมขึ้นโดยไม่ต้องผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง ประการที่สองหน่วยทหารของกองทัพบกจะพิจารณาส่งกำลังพลเข้าช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกร ทั้งนี้ในทุกมาตรการหน่วยทหารของกองทัพบกจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาโดยเร็วที่สุด


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : ราคาข้าวตกต่ำ  ราคาข้าว  ราคาข้าวเปลือก  ผบ.ทบ. 

ติดตามข่าวอื่นๆ