เครื่องแบบ พอ.สว. ฉลองพระองค์ที่สมเด็จย่าทรงโปรด กับแนวพระราชดำริสมเด็จย่า ต้นแบบความพอเพียงแห่ง2กษัตริย์และของคนไทยทั้งชาติ

เป็นเรื่องที่เราชาวไทยทราบกันอยู่แล้วว่า พระเจ้าอยู่หัว ร.9 ของชาวไทยนั้น มีพระบรมราโชวาทให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ที่ถือเป็นคำสอนสำคัญ อีกทั้งทรงทุ่มเทพระวรกายกับพระราชกรณียกิจใหญ่น้อย โดยยึดหลักความพอเพียงเสมอมา ทั้งนี้ก็ด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งต้นแบบแห่งความพอเพียง จริยวัตรและคุณธรรมอันงดงามทั้งหมดทั้งมวลนั้น ท่านได้ต้นแบบมาจาก “สมเด็จย่า”

       ในหนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำโดยโครงการไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาฯ ได้มีการหยิบยกความหมายของการ ถือสันโดษตามแนวพระราชดำริของ “สมเด็จย่า” มาอธิบาย ว่า ทรงหมายถึงการถือสันโดษ 4 ประเภท ได้แก่ สันโดษในความคิด คือระงับความคิดที่ฟุ้งซ่าน, สันโดษในการแสวงหา ต้องยินดีที่จะแสวงหาแต่สิ่งที่ควรค่าแก่กำลังฐานะ, สันโดษในการรับ เวลารับควรรับแต่พอประมาณ และรับเฉพาะสิ่งที่ควรรับ และสันโดษในการบริโภค คือยินดีใช้สอยแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ มากกว่าจะแสวงหาเพื่อสนองตัณหา

เรื่องราวของความพอเพียงของสมเด็จย่านั้น “ลัดดาซุบซิบ” ได้เล่าเอาไว้ใน หนังสือ “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” (เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ว่า

“องค์สมเด็จย่า” ทรงโปรดกางเกงเป็นพิเศษ  รวมทั้งฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบอาสาสมัคร พอ.สว. เดิมทรงชุดเขียว (ทหาร) ตลอด ทรงสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ใช้ชุดเดิมจนกว่าจะเก่า เพราะทรงประหยัด เวลาทรงผ้าซิ่นทีไร จะทรงบ่นว่าไม่สบายเลย อึดอัด ไม่คล่องแคล่วแบบกางเกง เวลาแจกของราษฎรจะได้ทำได้รวดเร็วทันพระทัย

โปรดการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือธรรมะ ขนาดเขียนหัวข้อให้สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้ แต่เรื่องทรงพระอักษรไม่โปรดนัก ยกเว้นการจดบัญชีรายชื่อผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล จะทรงทำเอง เขียนเอง จดเอง และทรงจำได้หมด ทรงละเอียดและเป็นระเบียบมาก แม้แต่ของที่มีคนทูลเกล้าฯ ถวายก็จะลงบัญชีหมด แล้วจะให้นำไปแจกต่อ

– ลัดดาซุบซิบ


สมเด็จย่าได้ประกอบพระราชกรณียกิจไว้มากมาย โดยเฉพาะการเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่า “แม่ฟ้าหลวง”

นี่คือเรื่องราวความพอเพียง อันเป็นต้นแบบที่อบรมหล่อเลี้ยงทั้ง 2 ยุวกษัตริย์ ให้เติบโตขึ้นอย่างพอเพียง และอุทิศวรกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองอย่างที่เราได้รู้เห็นกันมา ตลอด 70 ปี

ข้อมูลจาก ลัดดาซุบซิบ  ผู้เขียน หนังสือติดอันดับขายดี ยาวนาน “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” (เย็นศิระเพราะพระบริบาล) หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่เป็นแต่เป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะลึกไม่ซ้ำใคร ที่สุดแห่งเรื่องประทับใจของ “ในหลวง” และ “พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์” อย่างครบถ้วน

 

ในส่วนของหนังสือที่ได้คัดเอาเนื้อหาบางส่วนมานำเสนอนั้น ได้มีการตีพิมพ์ เป็นสองรูปแบบ คือ

ข้อมูลจาก ลัดดาซุบซิบ  ผู้เขียน หนังสือติดอันดับขายดี ยาวนาน “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” (เย็นศิระเพราะพระบริบาล) หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่เป็นแต่เป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะลึกไม่ซ้ำใคร ที่สุดแห่งเรื่องประทับใจของ “ในหลวง” และ “พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์” อย่างครบถ้วน

 

ในส่วนของหนังสือที่ได้คัดเอาเนื้อหาบางส่วนมานำเสนอนั้น ได้มีการตีพิมพ์ เป็นสองรูปแบบ คือ

 

“ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” เป็นต้นฉบับคลาสสิคดั้งเดิม ที่เพื่อนนักอ่านเรียกร้องให้นำกลับมาตีพิมพ์อีกครั้งในรูปแบบปกแข็ง โดยสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ ซึ่งทาง สนพ. ได้กล่าวถึงเจตนาในการตีพิมพ์เป็นปกแข็งครั้งนี้ ครั้งนี้ว่า

“อยากให้นักอ่านได้ถือเสมือนของสะสมที่มีมูลค่าทางจิตใจ เก็บรักษาได้นานเพื่อส่งต่อความทรงจำล้ำค่าไปถึงรุ่นลูกหลาน”

 

และฉบับปกอ่อน จัดพิมพ์ในชื่อ เย็นศิระเพราะพระบริบาล เป็นต้นฉบับที่เนื้อหาบางส่วนได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ทันสมัยขึ้น (พศ.2553) เพื่อให้นักอ่านได้อ่านกันอย่างกว้างขวาง ในราคาย่อมเยาว์

 

สนใจสั่งซื้อหนังสือทั้งสองเล่ม ติดต่อได้ที่ Line ID : @gppbook

โทร  0-25254242 ต่อ 201-202

 

ข่าวโดย : ทิพย์วารี  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไญยิกา เนื่องจำนงค์


HASTAG : ราชดำรัส  กรีนปัญญาญาณ  เย็นศิระเพราะพระบริบาล  ใกล้เบื้องพระยุคลบาท  ในหลวง ร.9  ความพอเพียง  สมเด็จย่า  หนังสือ 

ติดตามข่าวอื่นๆ