ช่วยกันอีกนิด!!!ศูนย์ประสานงาน "volunteers for dad"ของดใช้กล่องโฟมลดขยะล้นสนามหลวง(รายละเอียด)

 นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DaD  แถลงการทำงานของศูนย์ประสานงานฯตลอด 5 วัน มีผู้เข้ามาสมัครเป็นอาสาสมัครรวม ประมาณ 4,867 คน โดยเป็นการประสานงานทั้งในเรื่องของการรับบริจาคสิ่งของ อาสาสมัครแยกขยะ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บขยะที่ 5 วันที่ผ่านมามีขยะที่บางวันมีมากถึง 200 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษอาหาร ขยะรีไซเคิลกล่องโฟม และขวดน้ำ ซึ่งทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้เข้ามาอบรมอาสาสมัครในการแยกขยะ

โดยในวันปกติจะมีปัญหากล่องโฟมมากกว่า 100,000 กล่องวัน จึงต้องการเปลี่ยนจากกล่องโฟมเป็นกล่องชานอ้อย และเปลี่ยนจากขวดน้ำแบบเติมน้ำโดยใช้ขวดเดิม  ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานฯของดรับบริจาคกล่องโฟม เนื่องจากเป็นการเพิ่มขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยเปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษ หรือกล่องชานอ้อยแทน นอกจากนี้ ของดรับบริจาคถุงดำและน้ำดื่มเนื่องจากขณะนี้มีเพียงพอแล้ว

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประสานงานต้องการรับบริจาคน้ำหวาน ข้าวสาร เครื่องปรุง และเนื้อสัตว์ที่ให้ประกอบอาหารในแต่ละวัน นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานฯยังมีอาสาสมัครรถจักรยานยนต์ที่คอยให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆ ทั้งเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าบริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติ หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าเตียน โรงแรมรัตนโกสินทร์ และข้างกระทรวงกลาโหม  โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 16.00 น. - 03.00 น. และคาดว่าจากนี้จะให้บริการไปจนถึงช่วงเช้า เพื่อนำประชาชนจากพื้นที่สนามหลวงไปส่งยังจุดต่อรถต่างๆเพื่อเดินทางกลับ  และขณะนี้อาสาสมัครจิตอาสามีเพียงพอแล้วในการทำงานแต่ละวัน แต่ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นจิตอาสาเพิ่มเติม ก็สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ facebook volunteers for dad


ทั้งนี้อาสาสมัครฯ จะทำหน้าที่
- ฝ่ายจัดคิวประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง
- ฝ่ายล่ามแปลภาษา
- ฝ่ายจุดคัดกรองคน
- ฝ่ายประจำรถ Shuttle Bus
- ฝ่ายดูแลความสะอาด (เก็บดอกไม้) บริเวณประตูพระบรมมหาราชวัง
- ฝ่ายจัดการขยะ
- ฝ่ายโรงครัว
- ฝ่ายต่างๆตามหน่วยงานที่ต้องการอาสาสมัคร

 

 

 

 


 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์


HASTAG : จิดอาสา  แจกของ  สนามหลวง  พระบรมมหาราชวัง  ถวายอาลัย  อาสาสมัคร  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ