ด้วยรักและภักดี !!! 10วันลงนามถวายอาลัยแล้วเกือบ4ล้าน ต่างจังหวัด2.9ล้าน พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง9.7แสน

กระทรวงมหาดไทยสรุปยอดการดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัยและการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 59 เวลา 08.29 น. เฉพาะต่างจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานคร และต่างประเทศ) -ประชาชนลงนามแสดงความไว้อาลัย ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 389,061 ราย

-ประชาชนลงนามแสดงความไว้อาลัย วันที่ 22 ต.ค. 59 มีจำนวนทั้งสิ้น 155,011 ราย  - ประชาชนลงนามแสดงความไว้อาลัย วันที่ 23 ต.ค. 59 มีจำนวนทั้งสิ้น 137,997ราย  - มียอดสะสมการลงนามแสดงความไว้อาลัยตั้งแต่วันที่ 14 - 23 ต.ค. 59 จำนวนทั้งสิ้น 2,944,934 ราย  กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เฉพาะวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559)

 


-กิจกรรมสวดอภิธรรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 177,142 คน - กิจกรรมทำบุญตักบาตร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 31,514 คน  - กิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 28,989 คน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
eakapun


HASTAG : ลงนามถวายความอาลัย  ลงนามถวายสักการะ  สนามหลวง  พระบรมมหาราชวัง  มหาดไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ