กระทรวงสาธารณสุข-แพทยสภา-แพทย์อาสาทั่วประเทศ ร่วมใจบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ จัดบริการทางการแพทย์ทั้งภาวะปกติและกรณีเหตุวิกฤตทางการแพทย์ ดูแลประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพและทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง โดยในส่วนของหน่วยปฐมพยาบาล ได้เพิ่มกำลังเปลสนามและเจ้าหน้าที่เดินเท้าจากกรมแพทย์ทหารบก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักอนามัย กทม. และมูลนิธิฯ เสริมกำลังหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ส่วนจุดบริการปฐมพยาบาลยังคงไว้ 12 จุดและเพิ่มจำนวนทีมและบุคลากรในทุกจุด บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานปิ่นเกล้า บริเวณกองอำนวยการกทม. ฝั่งพระบรมมหาราชวัง ฝั่งศาลฎีฎา ตรงข้ามวัดมหาธาตุฯ ประตูวิเศษชัยศรี ท่าช้าง ข้างกระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง ศาลาสหทัยสมาคม และโรงพยาบาลสนามกองทัพบก โดยมีบริการทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ/เจ็บป่วยทั่วไป พร้อมทีมเยียวยาด้านจิตใจ

 

นพ.โสภณ กล่าวว่า จากการดำเนินงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ดูแลประชาชน 17,890 คน ปฐมพยาบาลแจกยาดมแอมโมเนีย ทำแผล วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ขอรับยารวม 15,990 คน เจ็บป่วยด้วยอาการเป็นลม ตะคริว อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ เวียนศีรษะ ท้องเสีย 161 คน ส่งรักษาต่อ 11 คนด้วยอาการไข้สูง อุบัติเหตุ ปวดท้อง อาเจียน หน้ามืด แน่นหน้าอก ให้บริการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ ผู้ปฏิกิริยาโศกเศร้า เครียด ได้ให้คำปรึกษา/สนับสนุนทางจิตใจ/รักษาด้วยยา 258 คน ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น โดยหน่วยงานที่ร่วมจัดบริการจำนวน 33 หน่วยงาน จากสังกัดโรงเรียนแพทย์ กระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร แพทยสภา องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีฯ หากพาบุตรหลานมาด้วย ควรเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้กับเด็กจะได้ติดตามได้ง่ายกรณีพลัดหลง ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลมชัก ควรนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วย พร้อมเขียนรายละเอียดโรคประจำตัว ยาที่ใช้ประจำ ยาที่แพ้ เบอร์ติดต่อญาติ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้รักษากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต


HASTAG : หน่วยแพทย์  พระบรมหาราชวัง  สนามหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ