ซาบซึ้ง สุดหัวใจ!! เปิดภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ส่วนใหญ่เป็น พระสาทิสลักษณ์ ราชินี (มีคลิป)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า "อัครศิลปิน" เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถในงานศิลปะหลายแขนง ทั้ง ด้านจิตรกรรม ,ด้านประติมากรรม ,ด้านการถ่ายภาพ รวมทั้ง ด้านการช่าง


สำหรับ พระอัจฉริยภาพด้านจิตกรรมเกิดขึ้นจากความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๔ โดยพระองค์ทรงศึกษาจากตำราที่ซื้อมาด้วยพระองค์เอง และบางส่วนก็มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย นอกจากนั้นไทรงศึกษาศิลปะไทยจากพระเทวาภินิมมิต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินอาวุโสได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายคำปรึกษาแด่พระองค์ ซึ่งแต่ละท่านก็ล้วนเป็นศิลปินชั้นครูทั้งนั้น เช่น เหม เวชกร, เฟื้อ หริพิทักษ์, เขียน ยิ้มศิริและอวบ สาณะเสน เป็นต้น

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยผลงานของพระองค์ที่ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมี ๓ ลักษณะใหญ่ๆ คือ ภาพแบบเหมือนจริง ภาพแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์ และภาพนามธรรม ซึ่งพระองค์ทรงวาดทั้งภาพคน ภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่น รวมไปถึงภาพที่ทรงใช้จินตนาการส่วนพระองค์สร้างสรรค์ขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่จะทรงวาดภาพพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์


ด้านหม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ ศิลปินชั้นแนวหน้าของไทยเคยทรงประทานความเห็นใน งานจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ว่า เราอาจแบ่งงานของพระองค์ท่านได้เป็น 3 กลุ่ม คือช่วงเริ่มต้นจะเป็นงานแนว realistic คืองานเหมือนจริงดังจะเห็นได้จาก portrait ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 


นอกจากนี้ยังมีงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการต่างๆด้วยพระองค์เองทั้งนี้งานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ชิ้นสำคัญซึ่งเป็นประติมากรรมแบบลอยตัวเก็บรักษาที่ตู้บนพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็คือพระรูปปั้นครึ่งพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  "สัญลักษณ์" เหล่านี้ล้วนเป็นเสมือนสื่อแทน "ความรัก" ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อกันได้อย่างดีทั้งสิ้น

 

รวมภาพฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

ครอบครัว,  ๒๕๐๗ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๙๐.๕ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๘-๐๗)

 

ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๔ x ๖๑ เซนติเมตร

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๔-๒๕๐๓)

 

ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ติดบนกระดาษแข็ง ขนาด ๒๑ x ๓๐.๕ เซนติเมตร

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา  ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๕๖ x ๗๑ เซนติเมตร

 

คลิปวีดีโอขณะทรงวาดภาพ

 

 

ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก : รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
รัตติยา เสสันเทียะ


HASTAG : ภาพวาดฝีพระหัตถ์  พระอัจฉริยภาพ  ในหลวง ร.9  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ