สั่งฟันแล้ว!!! ก.ล.ต.ชี้มูล "สุทธิชัย หยุ่น" กับพวกอีก 7 ขาดความน่าไว้วางใจเป็นกก.-ผู้บริหารเนชั่นฯนับตั้งแต่ 6 ต.ค.เหตุถูกอัยการฟ้องคดีอาญา

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ทำเอกสารข่าวชี้แจงการดำเนินการกับผู้บริหาร บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย ( NMG)    ระบุใจความสำคัญว่า   ก.ล.ต.ขอแจ้งว่า   บุคคลที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ราย ดังนี้ 1. นายปกรณ์ บริมาสพร 2. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ 3. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 4. น.ส.เขมกร วชิรวราการ 5. นายพนา จันทรวิโรจน์ 6. นางสาวดวงกมล โชตะนา 7. นายเสริมสิน สมะลาภา 8. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น    สืบเนื่องจากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้น

 

    ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม  2559   พนักงานอัยการได้มีความเห็นและคำสั่งฟ้องบุคคลทั้ง 8  ราย ในฐานะกรรมการของเนชั่นไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมและห้ามผู้ถือหุ้นบางรายออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยพนักงานอัยการได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาจากการดำเนินการของ ก.ล.ต.  ในการกล่าวโทษนายณิทธิมน  หัสดินทร  ณ  อยุธยา  ประธานกรรมการ  บริษัทเนชั่นและประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น   เมื่อเดือนธันวาคม 2558   เป็นส่วนหนึ่งในคำฟ้องด้วย

     การดำเนินการของพนักงานอัยการ จึงเป็นผลให้บุคคลทั้ง 8 ราย มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  (1)    ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559  โดยบุคคลทั้ง 8 รายจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ถูกดำเนินคดี

 

    ทั้งนี้ กรณีข้างต้นเป็นการดำเนินการกับผู้ที่ ก.ล.ต. มิได้กล่าวโทษโดยตรง และเป็นผลสืบเนื่องจากการสั่งฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการ ก.ล.ต. จึงต้องใช้เวลาในการประสานงานกับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร รวมทั้งหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมาย โดยการวินิจฉัยกรณีนี้ สืบเนื่องจากการสั่งฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ

( ผู้บริหาร "นิวส์" ไล่บี้ก.ล.ต.เลิก 2 มาตรฐาน เรียกร้องใช้อำนาจสั่ง "สุทธิชัย หยุ่น" กับพวกพ้นตำแหน่ง ถูกฟ้องอาญาขวางประชุมผู้ถือหุ้น!!?!  http://deeps.tnews.co.th/contents/204627/)

 

หมายเหตุ : [1]ข้อ 3 และข้อ 4(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553


    ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวคณะกรรมการ บมจ. เนชั่น กรุ๊ป ทั้ง 8 คน  ยืนยันจะยื่นอุทธรณ์   ขอความเป็นธรรมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอ้างว่า   คณะกรรมการทุกคนของเนชั่นกรุ๊ป ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสุจริต และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสั่งของนายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นขณะนั้น ดังนั้นจึงขอให้สำนัก ก.ล.ต. ทบทวนประกาศดังกล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายชัชรินทร์ สุรพัฒน์


HASTAG : ก.ล.ต.  สุทธิชัย หยุ่น  เนชั่น  ผู้บริหาร 

ติดตามข่าวอื่นๆ