คุณเคยมีปัญหาแบบนี้มั๊ย!!! กสทช.แฉเองร้องเรียนโทรศัพท์มือถือพุ่งไม่หยุด ปชช.ซัดตรงคุณภาพ+บริการไม่ตรงโฆษณาเยอะสุด !!?!!

    

 

     ยังคงเป็นปัญหาสำหรับผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์มือถือมาโดยตลอด ล่าสุด นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติรับเรื่องร้องด้านโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2559 พบว่า จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อันอาจเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร้องเรียนกรณีพบปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม อาทิ สายหลุด ย้ายค่ายไม่ได้ เป็นต้น มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     สำหรับในปี 2559 ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. ทั้งหมด 3,224 เรื่อง สำนักงานฯ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและยุติเรื่องร้องเรียนได้ทั้งสิ้น 2,588 เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนในปีนี้ แบ่งเป็น
 

     1.เรื่องร้องเรียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

     2.เรื่องร้องเรียนบริการอินเทอร์เน็ต

 

     3.เรื่องร้องเรียนบริการโทรศัพท์ประจำที่

 

     4.เรื่องร้องเรียนสถานีวิทยุคมนาคม/เสาสัญญาณ

 

     5.เรื่องร้องเรียนอื่นๆ


     ทั้งนี้ นายฐากร กล่าวว่า เมื่อดูรายละเอียดของสถิติการร้องเรียนพบว่า สถิติเรื่องร้องเรียนกรณีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ไม่ดีและไม่ตรงตามที่มีการโฆษณา เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ก่อนจะค่อยๆ ลดลง ในปี 2559 อาจเป็นเพราะสำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาจากการใช้งานร้องเรียนมายังสำนักงานได้อย่างสะดวก

 

     สำหรับสถิติการร้องเรียนกรณีผู้ใช้บริการได้รับ SMS โดยที่ไม่ได้สมัครใช้บริการที่สำนักงานได้รับการร้องเรียนตั้งแต่ปี 2554-2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 782 เรื่อง โดยในช่วงปี 2555-2557 เรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 118 เรื่องในปี 2555 เป็น 144 เรื่องในปี 2556 และเพิ่มเป็น 162 เรื่องในปี 2557 แต่หลังจากปี 2558 เป็นต้นมา เรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเป็น 119 เรื่องในปี 2558 และลดลงเหลือ 81 เรื่องในปี 2559 ทั้งนี้ อาจมาจากการออกมาตรการยกเลิก SMS กวนใจ-กินเงิน ผ่านช่องทางของสำนักงาน กสทช.


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กำพลาภร พุฒิพุทธ


HASTAG : เอาเปรียบประชาชน  ร้องเรียน  โทรศัพท์มือถือ  กสทช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ