ซูเปอร์โพล ปชช. เห็นด้วย ใช้ มาตรา44 แก้ปัญหารถติด เพราะจะทำให้คนมีวินัย เคารพกฎจราจร มากขึ้น...โดยขอให้เป็นมาตรการเอาผิดได้ทั้งผู้ใช้รถ

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "รถติด" จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,195 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 13- 16 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.2 ระบุ รถติดมาก ถึง มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 22.9 ระบุ ปานกลาง และร้อยละ 5.9 ระบุ รถติดน้อย ถึง ไม่ติดเลย  ขณะสาเหตุของรถติด  ร้อยละ 96.5 ระบุ การไม่มีวินัย ฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่ต่อคิว ตัดหน้า ชอบเบียด ชอบแทรก รองลงมา ร้อยละ 92.9 ระบุ นิสัยไม่ดีของคนขับรถ ทำตามกฎเฉพาะเวลามีตำรวจเฝ้าอยู่ และ ร้อยละ 91.9 ระบุ คนขับรถ เล่นไลน์ สูบบุหรี่ ใช้มือถือขณะขับ 

 

ทั้งนี้ เมื่อถามความเห็น เกี่ยวกับการใช้มาตรา 44 จัดระเบียบจราจร พบว่า ร้อยละ 50.09 เห็นด้วย เพราะจะทำให้คนมีวินัย เคารพกฎจราจร มากขึ้น โดยขอให้เป็นมาตรการเอาผิดได้ทั้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐและผู้บริหารที่เป็นต้นเหตุของปัญหารถติด ขณะที่ ร้อยละ 49.1 ไม่เห็นด้วย เพราะ คิดว่าไม่น่าจะจัดระเบียบได้จริง จะทำให้รถติดมากขึ้น และมาตรา 44 ไม่สามารถใช้ได้กับทุกปัญหา 

 


นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 72.7 เห็นด้วยที่จะให้เพิ่มโทษค่าปรับสูงขึ้น และนำเงินมาแก้ปัญหารถติด และความปลอดภัยบนถนนในท้องถิ่นนั้นๆ แต่แต่ร้อยละ 27.3 ไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตาม ในปัญหารถติ ประชาชนเห็นใจ ตำรวจจราจรมากที่สุด ร้อยละ 53.8 รองลงมา ร้อยละ 31.2 อาสาสมัครจราจร ขณะที่ ร้อยละ 6.3 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางสาวชนุตรา เพชรมูล


HASTAG : ซุปเปอร์โพล  จราจร  โพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ