กรุงเทพโพล หนุน มท. จัดการเลือกตั้ง เพื่อลดปัญหาการซื้อเสียง...เชื่อส่วนใหญ่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2560 น่าจะยังมีการซื้อเสียงอยู่

 

กรุงเทพโพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2560 โดยเก็บข้อมูลจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 1,156 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-7 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

ร้อยละ 68.2 เห็นด้วยที่จะให้ กระทรวงมหาดไทย มาช่วยจัดการเลือกตั้ง เพื่อลดปัญหาการซื้อเสียง เพราะคิดว่า น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของ กกต. ได้ ขณะที่ ร้อยละ 25.1 ไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของ กกต.  และ กกต. สามารถดูแลได้อยู่แล้ว ส่วนร้อยละ 6.7 ไม่แน่ใจ


นอกจากนี้ ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.0 เชื่อว่า การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2560 น่าจะยังมีการซื้อเสียงอยู่ และมีเพียงร้อยละ 16.6 เชื่อว่า ไม่น่าจะมี ส่วนร้อยละ 5.4 ไม่แน่ใจ  อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า เชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่า กกต. จะสามารถแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้ ปรากฏว่า ร้อยละ 53.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด   ขณะที่ ร้อยละ 37.0 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วน ร้อยละ 9.8 ไม่แน่ใจ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางสาวชนุตรา เพชรมูล


HASTAG : โพล  กรุงเทพ 

ติดตามข่าวอื่นๆ