"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ ข่าวตั้งพรรคการเมืองโดยทหาร ก็แค่หยั่งเชิง ชี้ตั้งพรรคไม่ใช่เรื่องง่าย

จากกระแสข่าวที่จะมีการตั้งพรรคการเมืองโดยทหารเพื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจะเป็นการเอื้อและเปิดทางให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองต่างมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,283 คน สำรวจระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 สรุปผล ได้ดังนี้

 

กับประเด็นประชาชนคิดอย่างไร? กับข่าวที่จะมีการตั้งพรรคการเมืองโดยทหารเพื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

อันดับ 1 เป็นข่าวดังที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นการหยั่งเชิงนายกฯ 69.84%

อันดับ 2 หากจะตั้งพรรคการเมืองก็มีสิทธิที่จะทำได้ ทำให้สามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างชอบธรรม 65.94%

อันดับ 3 อาจเป็นเกมการเมือง มีแต่นักการเมืองออกมาแสดงความคิดเห็น 60.95%

อันดับ 4 เป็นข่าวที่น่าสนใจ อยากรู้ว่านายกฯ จะตั้งพรรคการเมืองหรือไม่ 58.38%

อันดับ 5 การที่นายกฯ จะตั้งพรรคการเมือง อาจมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 49.65%

 

เมื่อถามถึง “ข้อดี” ของ การตั้งพรรคการเมืองโดยทหารเพื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

อันดับ 1 สามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างชอบธรรม เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย 71.55%

อันดับ 2 ทำให้นายกฯ มีพรรคการเมืองสังกัดที่แน่นอน มีฐานเสียงสนับสนุน 68.51%

อันดับ 3 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน มีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้น มีการแข่งขันกันมากขึ้น 62.82%

สำหรับ“ข้อเสีย” ของ การตั้งพรรคการเมืองโดยทหารเพื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

อันดับ 1 เป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตี มองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ เสียคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ 77.71%

อันดับ 2 อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง มีการเคลื่อนไหวที่ส่งผลให้บ้านเมืองวุ่นวาย 67.42%

อันดับ 3 ถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองของทหาร มีอำนาจ สิทธิพิเศษมากกว่าพรรคอื่น 64.30%

 

กับข้อคำถามประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่จะมีการตั้งพรรคการเมืองโดยทหารเพื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

อันดับ 1 ไม่แน่ใจ 37.49% เพราะเป็นเพียงกระแสข่าว การตั้งพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องง่าย ยังไม่มีรายละเอียดแน่ชัด ต้องติดตามต่อไป ฯลฯ

อันดับ 2 เห็นด้วย 33.75% เพราะเป็นการแข่งขันกันอย่างยุติธรรม มีพรรคสังกัดอย่างชัดเจน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่เห็นด้วย 28.76% เพราะอาจทำให้เสียชื่อเสียง ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เป็นการสืบทอดอำนาจ ทหารอาจไม่เหมาะกับการเมือง ฯลฯ


 

ขอบคุณ ดุสิตโพล 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วัสดา แสงทิพย์


HASTAG : หยั่งเชิง  ตั้ง  พรรคการเมือง  ทหาร  ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ