สมุนไพรลอยฟ้า!! นายกฯไฟเขียว ตั้งศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้ภูมิปัญญาไทย จี้ สธ.-มท.ร่วมพัฒนาสมุนไพรเป็นสินค้า OTOP ตั้งเป้านำขายบนเครื่องบิน

วันนี้ ( 30 ก.ย.)  ที่ทำเนียบรัฐบาล  นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำคณะผู้จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13  เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อาคาร 6-8   และ การเข้าพบครั้งนี้  นพ.จรัญ  บุญฤทธิการ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทางเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทย ได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้สนับสนุนการจัดตั้ง Global Monitoring Centerfor Thai wisdom  หรือศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้ภูมิปัญญาไทย  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากภูมิปัญญาไทย

 


นพ.จรัล  กล่าวว่า  จากการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมาเป็นเวลา 12 ปี  ทำให้เราทราบว่ามีสมุนไพรไทยหลายชนิดที่คนไทยไม่รู้จัก  ถูกนำไปศึกษาวิจัยต่อยอดโดยต่างชาติ เช่น  ประดู่ทุ่ง มีเฉพาะในประเทศไทย แต่มีในฐานข้อมูลให้ใช้เป็นส่วนประกอบเป็นเครื่องสำอางได้ในยุโรป  ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้    นอกจากนี้ ในปี 2559 ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วโลกจะสูงถึง 107 พันเหรียญสหรัฐ

" ในขณะที่ตลาดสมุนไพรใหญ่ขนาดนี้ และประเทศเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  มีภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพที่เก่าแก่  มีความถนัดทางด้านเกษตรกรรม  แต่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศกลับทำได้น้อยมาก  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ จึงได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการใช้ภูมิปัญญาไทย อันจะเป็นทางลัดในการหายาใหม่จากสมุนไพรเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับสัตว์ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ "   นพ.จรัล  กล่าวและว่า  จากนี้จะทำให้เกิดการตื่นตัวศึกษาวิจัยสมุนไพรไทย ทางศูนย์ฯ จะมีรายงานความเคลื่อนไหวทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ตรงกับความต้องการตลาดโลก  สามารถวางแผนการปลูกสมุนไพรและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความเหมาะสม

 


ด้าน ภญ.ดร.สุภาภรณ์   กล่าวถึงการขอรับการสนับสนุนว่า   การขอรับการสนับสนุนการจัดตั้ง Global Monitoring Centerfor Thai wisdom นี้จะขอดำเนินการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อนเป็นแห่งแรก   เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในเมืองสมุนไพร  (Herbal city) ที่ภาครัฐกำลังผลักดันอยู่  ประกอบกับทางโรงพยาบาลเองมีความพร้อมของข้อมูลการติดตามการเคลื่อนไหวการใช้ภูมิปัญญาไทยมาระดับหนึ่ง  และพร้อมที่จะเผยแพร่ฐานข้อมูลให้กับภาคเอกชน โดยการขอรับการสนับสนุนจะประกอบด้วย กำลังคน ได้แก่ เภสัชกรด้านสมุนไพร และบุคลากรประจำศูนย์  และการเข้าถึงฐานข้อมูลการวิจัยและสิทธิบัตรนานาชาติ  ที่จะทำให้การสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น


 

ข่าวแจ้งว่า  หลังจากนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้ว  จึงบอกกับทางคณะที่เข้าพบว่าให้ดำเนินการได้เลย  พร้อมทั้งได้กับกำชับว่า สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่ต้องส่งเสริม  ซึ่งจะต้องสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากการใช้สมุนไพรที่ไม่ถูกต้อง  พร้อมขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งจดสิทธิบัตร  และให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้เป็นสินค้า OTOP  รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรอย่างจริงจัง เพื่อให้มีมาตรฐาน สามารถนำขึ้นไปจัดจำหน่ายบนเครื่องบินได้


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว


HASTAG : จรัญ บุญฤทธิการ  สุริยะ วงศ์คงคาเทพ  แพทย์ทางเลือก  สมุนไพรไทย  สุภาภรณ์ ปิติพร  งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  นายกรัฐมนตรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ