เช็คด่วนๆ!! ราคากลางของ "ค่าทำฟัน" เพื่อใช้สิทธิ์ "ประกันสังคม" หลังรัฐเพิ่มสิทธิ์ให้เป็น 900 บาทต่อปี !!

สำหรับการนำร่องการใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทันตกรรม มีจังหวัดนำร่องดังนี้ กรุงเทพมหานคร 12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด (ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) โดยมีการประกาศรับสมัครสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ลงนามบันทึกความร่วมมือในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลนำร่องให้ทราบและผู้ประกันตนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลนำร่องได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ราคากลางกิจกรรมบริการทันตกรรม (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/ราย/ปี)

ลำดับ      รายการ                        อัตราค่าบริการ

1        ขูดหินปูนทั้งปาก                       400

2        อุดฟันด้วยวัสุด Amalgam
              -  1 ด้าน                               300
              -  2 ด้าน                               450

3         อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
              -  1 ด้าน (ฟันหน้า)                  350
                                 (ฟันหลัง)           400
              -  2 ด้าน (ฟันหน้า)                  400
                                 (ฟันหลัง)           500

4       ถอนฟัน (ฟันแท้)                        250
            ถอนฟันที่ยาก                           450
5       ผ่าฟันคุด                                 900

 

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุขติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางสาวอัจจิมา วรรณโร


HASTAG : ค่าทำฟัน  ทำฟัน  ประกันสังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ