อ่านยังข้อเสนอ"ดร.อาทิตย์"ปฏิวัติเลือกตั้ง โคตรสะเทือนนักการเมืองห่วยๆ(รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความลงเฟสบุ๊กตั้งค่าเข้าถึงเป็นสาธารณะ แสดงความเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฎิรูปการเมือง มีผู้แชร์ข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดย ดร.อาทิตย์ แนะนำให้ใช้โอกาสสถานการณ์การเมืองขณะนี้ ปฎิวัติระบบการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้ง โดยระบุว่า ลองมาหาวิธีเลือกตั้งให้ได้ คนดี คนเก่ง คนซื่อสัตย์สุจริต คนมีวิสัยทัศน์กันดูดีไหม

วิธีเก่า คือ คนมีอำนาจ มีอิทธิพล มีเงิน เสนอตัวเอง เข้าพรรคการเมือง เข้ารับเลือกตั้ง ผู้เลือกตั้ง ก็ไม่มีทางเลือก เลือกได้แต่ผู้เสนอตัว ลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็เลือกได้แค่นั้น แล้วคนที่สมัครรับเลือกตั้ง อาจไม่ใช่คนดีจริง แต่มีอิทธิพล มีเงิน เป็นพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ และลูกหลาน ใช้อิทธิพล ใช้เงินซื้อเสียงให้ชาวบ้านเลือก เราก็ได้คนไม่ดี ไม่ตั้งใจเสียสละเข้ามารับใช้จริง

คนดี ไม่มีเงิน ไม่มีอิทธิพล พรรคก็มักไม่เลือกให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ลองมาคิดในทางกลับกันบ้างได้ไหม ลองทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ประชาชนเสนอชื่อบุคคลดีงามดีเด่นสมควรเป็นผู้แทน ลงในหีบลงคะแนนเลือกตั้ง ในตำบลละ 1 คน แล้วนำชื่อคนที่ได้รับเสนอชื่อมากที่สุดในตำบล ไปเป็นตัวแทนให้ประชาชนในอำเภอ ในเขตเลือกตั้งทั้งหมดเลือกเหลือ 1 คน เป็นผู้แทนของเขตเลือกตั้งนั้น โดยไม่ต้องสังกัดพรรค โดยไม่ต้องหาเสียง โดยไม่ต้องใช้เงิน ใช้อิทธิพลใดใด

2. ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ในแต่ละตำบล ว่ามีคดี มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมประการใด หากไม่เหมาะสม ให้ตัดสิทธิ์ออกไป ให้เลือกคนถัดไป แล้วส่งชื่อไปร่วมคัดเลือกในเขตเลือกตั้ง

3. ให้เลือกผู้แทนจากเขตเลือกตั้ง 350 คนทั่วประเทศ

4. ให้เลือกผู้แทนสายอาชีพ จากผู้ลงทะเบียนอาชีพทั่วประเทศ เช่น เกษตรกร แพทย์และบุคลากรการแพทย์ ครู ทนายความ ตามสัดส่วนที่กำหนด จำนวนทั้งหมดอีก 150 คน

5. ให้พระมหากษัตริย์ คณะบุคคลที่ทรงคุณงามความดี และคุณูปการณ์ต่อประเทศชาติ เช่น คณะองคมนตรี คณะผู้พิพาษาศาลฎีกา ที่ประชุมอดีตประธานรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมอดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ประชุมอดีตปลัดกระทรวง คัดเลือกแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ตามคุณสมบัติที่จะได้กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิและคุณงามความดีต่อประเทศชาติ อีก 100 คน และให้พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าแต่งตั้ง

ให้ทั้ง 2 สภา เสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียง 2/3

ลองช่วยกันคิดปฏิวัติระบอบการเมืองให้เป็น สังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
freelance1


HASTAG : การเลือกตั้ง  ดร.อาทิตย์  นักการเมือง 

ติดตามข่าวอื่นๆ