มาถึงจุดนี้ได้ไง!!! โพลชี้คนยุคใหม่ใช้ภาษาไทยแบบวิบัติสุดๆ วธ.เพิ่งตื่นเร่งแก้ก่อนสาย ???

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ. ร่วมกับ สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อ “ภาษาไทย” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 3,073 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 62.61 ทราบว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ร้อยละ 52.59 ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ส่วนปัญหาการใช้ภาษาไทย ที่อยากให้แก้ไข ร้อยละ 32.77 เห็นว่า คือ การพูด เพราะจะช่วยให้เขียนได้ถูกต้อง อีกทั้งปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่มักจะใช้ศัพท์แสลง อาจทำให้ลืมคำที่ถูกต้องไป

 

     ขณะที่ ร้อยละ 32.28 เห็นว่า ควรเขียนให้ถูกต้อง และมีการคัดลายมือเพื่อให้เขียน ตัวอักษรไทยได้สวยงาม ร้อยละ 16.99 บอกว่า เป็นการอ่าน เพราะเป็นพื้นฐานของคนไทยที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาสติปัญญา ขณะเดียวกัน ประชาชนยังอยากให้ วธ. จัดทำสื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยร้อยละ 40.65 เห็นว่า ควรจัดทำเป็นสื่อการ์ตูนอนิเมชัน ร้อยละ 33.49 ภาพยนตร์สั้น ร้อยละ 29.51 ละคร ร้อยละ 24.91 นิทาน และ ร้อยละ 23.24 สารคดี

 

      นายวีระ กล่าวว่า ประชาชนต่างเห็นว่า จะต้องเร่งรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ควบคุมและกวดขันเรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ผ่านสื่อออนไลน์ และบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคม เช่น นักการเมือง นักข่าว พิธีกร นักแสดง นักร้อง นักเขียน หรือบุคคลสาธารณะ อีกทั้งจะต้องบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้ครูสอนนักเรียนให้พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม วธ. จะนำมาข้อเสนอต่างๆ มาส่งเสริมคนไทยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป

 


 

 

 

 

ขอบคุณภาพ : Kapook


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : อ่าน  ภาษา  คนยุคใหม่  ภาษาวิบัติ  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  วธ.  สังคม  ฟัง  เขียน  ภาษาไทย  พูด 

ติดตามข่าวอื่นๆ