"ไพบูลย์"เตือน"พระเมธีฯ"ระวังถูกจับสึก เพราะ?...(รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2559 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยใช้หัวเรื่องว่า "เข้าใจ ลุกขึ้นยืน สามัคคี" มีเนื้อหาว่า กราบเรียนคณะสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรทุกรูป ทั้งที่อยู่ในประเทศและพระธรรมทูตในต่างประเทศทั่วโลก

ในนามองค์กรพุทธและภาคีเครือข่ายชาวพุทธทั่วประเทศ บัดนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ เพราะมีกลุ่มคน หลายกลุ่ม หลายพวก และหลากหลายอำนาจมารวมตัวกันเฉพาะกิจในการทำภารกิจพิเศษเพื่อไล่ต้อนคณะสงฆ์ให้จนมุม

โดยวิธีการเริ่มจากการสร้างเรื่อง สร้างสถานการณ์และสร้างเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นว่าพระสงฆ์และคณะสงฆ์มีแต่เรื่องเลวร้าย เลวร้ายมากจริงๆ แล้วชี้โทษประจาน จากนั้นก็โยนบาปนั้นๆ มาให้คณะสงฆ์โดยรวม แล้วประจานให้สังคมไทยมองเห็นว่าภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์ในปัจจุบันล้วนประสบปัญหาด้านความเสื่อมถอยมากมาย จากนั้นก็ชี้นำว่าหากภาครัฐไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ทั้งระบบแล้ว โดยหากขืนปล่อยให้มีการปกครองกันเองแบบนี้ ก็มีแต่ความเน่าเฟะ และมีแต่จะนำความเสื่อมมาสู่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ดังนั้นแผนการทั้งหลายทั้งปวงของกลุ่มเหล่านี้จึงบังเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อสร้างเรื่อง สร้างปัญหา เช่น เรื่องรถโบราณ เรื่องของมหาเถรสมาคม (มส.) เรื่อง พ.ร.บ.สงฆ์ เป็นต้น

เจ้าคุณประสารระบุว่า สาระสำคัญพวกเขาที่กระทำการแบบนี้ เพราะมองว่า พระสงฆ์ คณะสงฆ์และชาวพุทธไม่มีพลัง ไม่มีความสามัคคีมากพอที่จะต่อต้านพวกเขาได้ โดยเฉพาะคณะสงฆ์นั้นเขามองว่าอ่อนแอมาก ถูกด่าทอประณามหยามเหยียดตั้งแต่สูงลงมาถึงล่างก็ไม่มีปากมีเสียง ยังคงนิ่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พวกเรามีภัยรอบด้าน มีภัยมากจริงๆ อนาคตของพระพุทธศาสนาจะไปได้อีกนานแค่ไหนในประเทศนี้ และถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องพวกเรากันเอง จะให้ใครมาปกป้องเรา พวกเราต้องตื่นขึ้นมาช่วยกัน ตื่นเถิด สามัคคีกันเถิดชาวพุทธ

 

 

"วันนี้ ผมอยากกราบเรียนพระสงฆ์ทั่วประเทศและที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ทั่วทุกมุมโลกว่า ได้โปรดตื่นได้แล้วครับ อย่ามัวหลับใหลอยู่เลย ประมุขสงฆ์ องค์กรสงฆ์ พระสงฆ์ คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาถูกย่ำยีอย่างหนัก ถูกย่ำยีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เราจะนิ่งดูดายต่อไปแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว ขอทุกรูปได้โปรดกรุณา ปฏิบัติ ดังนี้ 1.ลุกขึ้นมาสนใจศึกษาปัญหาที่กระผมพูดมานี้ให้เข้าใจลึกซึ้ง ให้เข้าใจว่านี่เป็นปัญหาโดยรวมของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ปัญหาระดับปัจเจกบุคคลอีกต่อไป 2.ลุกขึ้นมายืนเป็นพลังกันทั้งประเทศ ทั้งในประเทศและทั่วโลก เมื่อทุกรูปเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งแล้ว ให้รวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง มีพลังในทุกอณูส่วนที่มีพระสงฆ์ โดยให้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพิทักษ์ปกป้องคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ทำทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ 3.องค์กรพุทธและภาคีเครือข่าย ขอเป็นสะพานเชื่อมโยงให้ถนนทุกสายมุ่งหน้ามาเจอกันเมื่อมีงานใหญ่ในการพิทักษ์ปกป้องคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ได้โปรดรอฟังสัญญาณ" พระเมธีฯ ระบุ


นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพระเมธีธรรมาจารย์ว่า เป็นกระบวนการข่มขู่ที่ไม่น่าจะมีอะไรมาก และไม่มีใครกล้ามาทำเสี่ยงกฎหายในตอนนี้ โดยเฉพาะพระสงฆ์อาจเสี่ยงถูกจับสึกได้ เพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เอาจริงกับทุกคนที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้สมเด็จช่วงได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช และอาจทำให้สถานการณ์แย่ไปใหญ่.

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ภัทราพร วโรภาสพิมาน


HASTAG : พระเมธีธรรมาจารย์  ไพบูลย์ นิติตะวัน 

ติดตามข่าวอื่นๆ