ส.ป.ก. ตรวจยึดรายวัน ... รอบนี้บุกขึ้นป้ายเตรียมยึด “สนามกอล์ฟ ไมด้า กอล์ฟ คลับ กาญจนบุรี” แต่ว่าเมื่อรู้พื้นที่การครอบครองแล้วเป็นอึ้ง

นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดิน กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ที่ 1 ร.9 พัน 1 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ นำป้ายไปติดประกาศแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของ ส.ป.ก.เนื้อที่ จำนวน 1,930 ไร่ ที่หน้าแปลงข้างประตูทางเข้าสนามกอล์ฟ ไมด้า กอล์ฟ คลับ กาญจนบุรี เลขที่ 123 หมู่ 7 ถนนสายบ้านเก่า-ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
        

       โดยป้ายประกาศที่นำไปติดตั้งเขียนระบุว่า “ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ส.ป.ก.กาญจนบุรี ที่ดิน จำนวน 1930 ไร่ ผืนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. “ห้าม” ผู้ใดบุกรุก หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีฯ โดยเด็ดขาดทุกราย ทั้งนี้ ส.ป.ก.กาญจนบุรี จะนำที่ดินผืนนี้เข้าสูกระบวนการปฏิรูปที่ดิน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค.2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557”
 ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางสาวชนุตรา เพชรมูล


HASTAG : สปก  กาญจนบุรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ